Навигација

Установе

Висока школа

НазивГрад

Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија

Прокупље
Прокупље

Висока пословна школа струковних студија

Блаце
Блаце

Висока техничка школа струковних студија

Ниш
Ниш

Висока техничко-технолошка школа струковних студија

Крушевац
Крушевац

Висока технолошко уметничка струковна школа Лесковац

Лесковац
Лесковац

Висока туристичка школа струковних студија

Нови Београд
Београд

Висока школа - Академија фудбала Београд

Београд
Београд

Висока школа академских студија „Доситеј”

Београд
Београд

Висока школа за васпитаче струковних студија

Алексинац
Алексинац

Висока школа за пословну економију и предузетништво

Београд
Београд

Висока школа модерног бизниса

Београд
Београд

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „СИРМИЈУМ“

Сремска Митровица
Сремска Митровица

Висока школа струковних студија за економију и управу

Београд
Београд

Висока школа струковних студија за информационе технологије

Земун
Београд

Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност

Ниш
Ниш

Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације

Сремски Карловци
Београд

Висока школа струковних студија за образовање васпитача

Пирот
Пирот

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера

Суботица
Суботица

Висока школа струковних студија за образовање васпитача “Михаило Палов”

Вршац
Вршац

Средња школа

НазивГрад

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА

Алексинац

АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Београд

БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Бела Црква

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА

Београд

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА

Ваљево

ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Београд