Навигација

Еразмус Мундус мастер програми

Јединствени и специфични, ови програми су замишљени као интердисциплинарни програми који подстичу сарадњу и заједнички рад високошколских институција из Европе, којима се неретко прикључују и институције и организације из целог света. Настава на овим програмима организује се на више високошколских институција из различитих европских држава и програми воде добијању заједничке односно двоструке или вишеструке дипломе.

Иако су формално настали у оквиру Еразмус Мундус програма, због чега су у називу и задржали то име, ови програми налазе се у оквиру актуелног Еразмус+ програма.

 

Како изгледа студирање на једном заједничком мастер програму?

Mастер програми најчешће трају две године и изводе се на најмање две, а обично три различите институције које чине конзорцијум програма, од којих је једна и координатор. То за студенте практично значи промену државе и универзитета најмање једном током трајања програма, а обично се сваки семестар изводи на другом универзитету.

Конзорцијум подразумева скуп универзитета који су формирали заједнички мастер програм и учествују у његовом извођењу.

Институција-координатор је универзитет којем су у оквиру конзорцијума поверене неке административне и менаџерске дужности које немају други чланови конзорцијума. Тако ће у фази пријаве координатор бити тај коме ће се слати пријаве за Еразмус+ стипендије.

 

Каква је стипендија и шта је њоме обухваћено?

Стипендија за заједничке мастер програме укључује месечни износ стипендије који студент добија током трајања студија у висини од 1.000 евра, накнаду за трошкове превоза и пресељења, плаћену школарину (износ школарине се директно уплаћује институцијама које учествују у извођењу студијског програма) и здравствено осигурање током студија.

 

Шта подразумева двострука, а шта вишеструка или заједничка диплома која се стиче након оваквог мастер програма?

Двострука/вишеструка или заједничка диплома јесте диплома коју студент добија по завршетку студијског програма. Заједничку диплому издају најмање две високошколске установе на једном обрасцу.

Правила програма подразумевају да студент који је уписан на неки од заједничких студијских програма мора да студира на најмање две институције, што значи да ће по завршетку студија добити најмање двоструку диплому, а ако је студирао на више од две институције – вишеструку диплому.

Разлика између заједничке и двоструке/вишеструке дипломе је та што је заједничка диплома једна диплома, потписана од свих високошколских институција на којима је студент студирао у оквиру заједничког програма, а у случају двоструке/вишеструке дипломе, свака институција студенту издаје посебну диплому коју признају друге високошколске институције у конзорцијуму.

 

Услови за пријаву

За стипендију се могу пријавити држављани Републике Србије који у последњих пет година (рачунајући до дана пријављивања за стипендију) нису живели или боравили у некој од земаља Европске уније на школовању или пракси дуже од 12 месеци. Уз то, потребно је да је студент завршио или да завршава одговарајуће основне студије и да има најмање 180 ЕСПБ. У одређеним случајевима је неопходно да студент има остварених 240 ЕСПБ, али је то увек назначено на сајту датог мастер програма.

 

Информисање и пријављивање у четири корака

 1. На списку од преко 100 програма из различитих области пронађи оне које тебе занимају.
  Списак је доступан на сајту Извршне агенције (ЕАЦЕА). Дати су кратак опис сваког програма, подаци о контакт особи и сајт на коме је могуће пронаћи све информације о конкретном програму, начину конкурисања и роковима,као и остале битне информације.
 2. На сајту сваког појединачног програма провери све информације о програму, потребној документацији и условима за пријављивање.
 3. Уколико имаш конкретних недоумица или твој случај донекле одступа од оног који је описан у конкурсу, слободно се имејлом обрати контакт особи са институције која је координатор.
  Његове контакт податке можеш пронаћи у пдф документу са основним информацијама о програму на листи свих програма са сајта Извршне агенције или у делу са контакт информацијама на сајту самог програма.
 4. Пријави се онлајн, креирањем налога и достављањем тражене документације.
  Документација се увек прилаже онлајн, с тим што је у одређеним случајевима неопходно доставити одређена документа поштом.

 

Конкурсни рокови

Сваки програм са листе заједничких мастер програма има сопствени рок за подношење документације и неопходно га је проверити на сајту самог програма. За већину појединачних програма рокови углавном почињу у септембру или октобру и завршавају се у децембру или јануару.

 

Како се додељују стипендије?

Одлуку о прихватању студената на неки од Еразмус Мундус заједничких мастер програма доноси конзорцијум програма. Коначну одлуку о расподели стипендија, на основу ранг листа, доноси Европска комисија. Постоји могућност да студент који се пријавио за заједнички мастер програм буде прихваћен на студијски програм, а да притом не добије и Еразмус+ стипендију.

Сваки студент се може пријавити на највише три таква програма у једном конкурсном року, а ако буде прихваћен на више програма, мора се одлучити за један. Уколико неко од изабраних кандидата одустане, стипендија се додељује првом следећем најбоље рангираном кандидату са резервне листе.

 

Важне напомене

 • Од студента се може тражити и објашњење докумената које прилаже – на пример, ако студент није студирао према болоњском систему, од њега се може тражити да приложи документ који показује колико ЕСПБ поена вреди његова диплома. Такав документ издаје факултет на којем је студент дипломирао.
 • Мада не треба рачунати на ту могућност, координатори програма су у одређеном броју случајева вољни да дозволе накнадно достављање одређеног дела конкурсне документације. То се пре свега односи на диплому или уверење о завршеним основним студијама, које студент свакако неће имати у тренутку пријављивања ако је на завршној години или је апсолвент, као и на сертификате о знању језика на којем се настава изводи (најчешће енглески). Уколико студент у тренутку пријављивања не поседује сва потребна документа, треба да контактира са особом која је одговорна за административна питања на одређеном програму (contact person), да изложи своју ситуацију и пита да ли може и под којим условима накнадно да достави део тражене документације.
   

Која су најчешће потребна документа?

На сајту самог заједничког програма увек је назначен тачан списак потребне документације, а најчешће тражена документа су:

 • CV,
 • мотивационо писмо,
 • писма препоруке (назначен је тачан број),
 • диплома (уверење о дипломирању),
 • транскрипт оцена,
 • званични сертификат о познавању језика извођења наставе на програму (најчешће енглески, тражени ниво Б2-Ц1 и сертификати: IELTS, TOEFL, CAE, CPE).

 

За више информација, посетите сајт Фондације Темпус