Навигација

Еразмус Мундус мастер програми

Еразмус+ програм омогућава добијање стипендија за целокупне мастер студије које, за разлику од мобилности, подразумевају целокупан циклус студија завршен у иностранству и стицање иностране дипломе. Те стипендије се односе на тачно одређене студијске програме који се називају Еразмус мундус заједнички мастер програми (Erasmus Mundus Joint Masters - EMJM). Јединствени, специфични и интердисциплинарни, ови програми се називају заједнички јер их заједничким снагама осмишљавају и спроводе високошколске установе (ВШУ) из различитих земаља Европе, којима се неретко прикључују и установе и организације из целог света. Настава на овим програмима се обавезно спроводи на неколико ВШУ из минимум две различите државе, а по успешном завршетку програма, студент стиче двоструку, односно вишеструку диплому. За упис и стипендије на овим програмима могу конкурисати студенти из целог света.

Формално настали у оквиру Еразмус Мундус програма Европске уније (окончан 2013. године), због чега су у називу и задржали то име, ови програми наставили су да постоје у првој (2014-2020) и актуелној генерацији Еразмус+ програма (2021-2027).

 

Како изгледа студирање на једном заједничком мастер програму?

Ови програми најчешће трају две године и изводе се на најмање две, а обично три различите установе које чине конзорцијум програма, од којих је једна и координатор. Конзорцијум подразумева скуп универзитета који су формирали заједнички мастер програм и учествују у његовом извођењу, а установа координатор је универзитет којем су у оквиру конзорцијума поверене неке административне и менаџерске дужности које немају други чланови конзорцијума. То за студенте практично значи промену државе и универзитета најмање једном у току трајања програма, а обично се сваки семестар изводи на другом универзитету. Често програми нуде и могућност обављања стручне праксе у трајању једног семестра те се дешава да студенти промене и три државе током трајања програма. Ови програми се најчешће изводе на енглеском језику, иако то није правило.

Каква је стипендија и шта је њоме обухваћено?

Стипендија за заједничке мастер програме подразумева већ плаћену школарину и месечни износ стипендије који студент добија током трајања студија. У зависности од године у којој је одобрен дати Еразмус Мундус програм, разликује се и месечни износ стипендије, с тим што у случају старијих програма, за које је предвиђен мањи месечни износ стипендије, постоји и додатак намењен покривању трошкова пута и пресељења, тако да су у оба случаја студентима који добију Еразмус Мундус стипендију покривени сви трошкови. За програме одобрене од 2021. године и надаље, месечни износ стипендије је 1.400 евра; њиме се покривају трошкови живота у иностранству, пута и пресељења, као и трошкови издавања визе. За програме одобрене пре и закључно са 2020. годином, месечни износ стипендије намењен покривању трошкова живота у иностранству, износи 1.000 евра, а поред тога студенти добијају и накнаду за трошкове пута и пресељења у висини минимално 1.000 евра по години студија као и покривено здравствено осигурање.

Поред тога, за програме одобрене од 2021. године и надаље, постоји и посебан додатак намењен студентима са хендикепом, који се може искористити за покривање трошкова лица у пратњи, адаптацију радне средине, додатне путне трошкове и слично.

Каква се диплома стиче након Еразмус Мундус заједничког мастер програма?

Правила програма подразумевају да студент који је уписан на неки од заједничких студијских програма мора да студира у најмање две институције, што значи да ће по завршетку студија добити заједничку или двоструку/вишеструку диплому. Заједничку диплому, на једном обрасцу, издају све установе у којима је студент студирао у оквиру програма. У случају двоструке/вишеструке дипломе, свака институција студенту издаје посебну диплому коју признају друге високошколске институције у конзорцијуму.

Услови за пријаву

За пријаву за програме, потребно је да је студент завршио или да завршава одговарајуће основне студије које носе најмање 180 ЕСПБ. У одређеним случајевима је неопходно да студент има остварених 240 ЕСПБ, али је то увек назначено на сајту датог мастер програма. Додатни услови могу да постоје за сваки програм појединачно, што је такође потребно проверити на сајту самог програма.

Конкурсни рокови

Сваки програм с листе заједничких мастер програма има сопствени рок за подношење документације и неопходно га је проверити на сајту датог мастер програма. По правилу, пријаве се подносе једну школску годину унапред. За већину појединачних програма, рокови углавном почињу у септембру или октобру и завршавају се у децембру или јануару за студије које ће почети на јесен.

Како се додељују стипендије?

Одлуку о прихватању студената на неки од Еразмус мундус заједничких мастер програма доноси конзорцијум програма. Коначну одлуку о расподели стипендија, на основу ранг—листа, доноси Европска комисија. Постоји могућност да студент који се пријавио за заједнички мастер програм буде прихваћен на студијски програм а да притом не добије и стипендију, или буде стављен на резервну листу за стипендију.

Сваки студент се може пријавити на неограничен број програма, а ако буде прихваћен на више програма, мора се одлучити за један. Уколико неко од изабраних кандидата одустане, стипендија се додељује првом следећем најбоље рангираном кандидату с резервне листe.

Која су најчешће потребна документа?

На сајту самог заједничког програма увек је назначен тачан списак потребне документације, а најчешће тражена документа су:

 • CV,
 • мотивационо писмо,
 • писма препоруке (назначен је тачан број),
 • диплома (уверење о дипломирању),
 • транскрипт оцена,
 • званични сертификат о познавању језика извођења наставе на програму (најчешће енглески, тражени ниво Б2-Ц1 и сертификати: IELTS, TOEFL, или одговарајући Кембриџ сертификат).

Важне напомене

 • Од студента се може тражити и објашњење докумената које прилаже – на пример, ако студент није студирао према болоњском систему, од њега се може тражити да приложи документ који показује колико ЕСПБ поена вреди његова диплома. Такав документ издаје факултет на којем је студент дипломирао.
 • Мада не треба рачунати на ту могућност, координатори програма су у одређеном броју случајева вољни да дозволе накнадно достављање одређеног дела конкурсне документације. То се пре свега односи на диплому или уверење о завршеним основним студијама, које студент свакако неће имати у тренутку пријављивања ако је на завршној години или је апсолвент, као и на сертификате о знању језика на којем се настава изводи (најчешће енглески). Уколико студент у тренутку пријављивања не поседује сва потребна документа, треба да контактира са особом која је одговорна за административна питања на одређеном програму (мејл адреса доступна на сајту програма), да изложи своју ситуацију и пита да ли може и под којим условима накнадно да достави део тражене документације.

Информисање и пријављивање у четири корака

 1. На списку од преко 150 програма из различитих области, пронађи оне који тебе занимају. Списак је доступан у каталогу програма на сајту Извршне агенције за образовање и културу (ЕАЦЕА). Списак се ажурира једном годишње, пред отварање конкурсног рока (обично крајем септембра или у октобру) тако што се новоодобрени мастер програми додају на списак, а они којима је финансирање истекло престају да буду његов део. Преко каталога се приступа сајту појединачног програма, где је могуће пронаћи све конкретне информације о самом програму, начину конкурисања и роковима, као и податке контакт особе.
 2. На сајту сваког појединачног програма провери све информације о програму, потребној документацији и условима за пријављивање.  Будући да је често реч о индердисциплинарним програмима, као и да се често прихватају пријаве кандидата различитих образовних профила, на сајту програма провери да ли се уклапаш у тражени профил.
 3. Уколико имаш конкретних недоумица или твој случај донекле одступа од оног који је описан у конкурсу, слободно се имејлом обрати контакт особи са установе која је координатор. Њене контакт податке можеш пронаћи на сајту самог програма.
 4. Пријави се онлајн, креирањем налога и достављањем тражене документације. Документација се увек прилаже онлајн, с тим што је у одређеним случајевима неопходно доставити одређена документа поштом.

 

За више информација, посетите сајт Еразмус+ програма у Србији