Навигација

Установе

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Академија струковних студија косовско метохијска - Одсек Пећ - Лепосавић - jeдиница ван седишта, Краљево

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Краљево
Краљево

Академија струковних студија Шумадија - Одсек Крушевац

Крушевац
Крушевац

Академија струковних студија Шумадија - Одсек Трстеник - jeдиница ван седишта, Бор

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Бор
Бор

Академија струковних студија Шумадија - Одсек Трстеник - јединица ван седишта, Прибој

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Прибој
Прибој

Академија техничких струковних студија Београд - јединица ван седишта Ваљево

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Ваљево
Ваљево

Академија техничких струковних студија Београд - Одсек компјутерско-машинско инжењерство - jeдиница ван седишта, Ваљево

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Ваљево
Ваљево

Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Ниш

Ниш
Ниш

Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Пирот

Пирот
Пирот

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија - Одсек за уметност и дизајн

Београд
Београд

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија - Одсек пословних и информатичких студија - jeдиница ван седишта, Нова Варош

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Нова Варош
Нова Варош

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија - Одсек пословних и информатичких студија - jeдиница ван седишта, Сремска Митровица

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Сремска Митровица
Сремска Митровица

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија - Одсек пословних и информатичких студија - jeдиница ван седишта, Чачак

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Чачак
Чачак

Висока здравствена школа струковних студија „Медика“ - јединица ван седишта, Крушевац

Високошколска јединица ван седишта установе безсвојства правног лица, Крушевац
Крушевац

Висока школа за пословну економију и предузетништво - jeдиница ван седишта, Јагодина

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Јагодина
Јагодина

Висока школа за пословну економију и предузетништво - jeдиница ван седишта, Чачак

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Чачак
Чачак

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „СИРМИЈУМ“ - jeдиница ван седишта, Чачак

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Чачак
Чачак

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера - јединица ван седишта, Тутин

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Тутин
Тутин

Висока школа струковних студија - Интернационални центар за професионалне студије - ИЦЕПС, Београд - јединица ван седишта Јагодина

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Јагодина
Јагодина

Висока школа струковних студија - Интернационални центар за професионалне студије - ИЦЕПС, Београд - јединица ван седишта Лесковац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Лесковац
Лесковац

Економски факултет - jeдиница ван седишта, Чачак

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Чачак 
Чачак

Економски факултет, Суботица - ван седишта установе, Бујановац

Бујановац
Бујановац

Економски факултет у Суботици - jeдиница ван седишта, Нови Сад

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Нови Сад
Нови Сад

Одсек Београдска политехника

Београд
Београд

Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Шабац
Шабац

Одсек за медицинске студије Прокупље

Прокупље
Прокупље