Навигација

Основно образовање

Осмогодишње основно образовање је обавезно и подељено је на два циклуса, од којих се сваки састоји од четири разреда.

  • Циклус 1: разредна настава – од 1. до 4. разреда

У овој фази, један наставник је задужен за једно одељење и одговоран за наставу из свих предмета, осим језика и неких факултативних предмета.

  • Циклус 2: предметна настава од 5. до 8. разреда

У овој фази, сваки предмет предаје други наставник, специјализован за одређену област, док је један наставник, разредни старешина – служи као главни наставник и одговоран је за вођење одељења.

Ученици који припадају истом разреду најчешће су истог узраста. Разреди су подељени у мање групе – одељења. Свако одељење се састоји од највише 30 ученика. Одељења се формирају тако што се води рачуна о разноликости; социјалном статусу, психолошкој процени, етничкој припадности, инвалидитету, а приликом распоређивања ученика у различита одељења узимају се у обзир и сви други релевантни фактори. У неким случајевима, одељења се могу поделити у мање групе, према потребама наставе, а понекад се могу комбиновати различита одељења. Једно одељење може да прими највише до два ученика са сметњама у развоју и таква одељења обично имају мањи укупан број ученика. Одељења у специјалним школама не могу имати више од десет ученика.

Организација школске године

Школски календар издаје Министарство просвете, науке и технолошког развоја сваке године за наредну годину. Школска година почиње 1. септембра, а завршава се 31. августа. Наставни део школске године састоји се од два полугодишта:

  • прво полугодиште почиње првог радног дана у септембру, а завршава се један или два радна дана пре 31. децембра;
  • друго полугодиште почиње радног дана који је најближи 20. јануару, а завршава се последњег радног дана маја за ученике 8. разреда и последњег радног дана у другој недељи јуна за остале ученике.

Распоред је заснован на захтеву за 34/36 радних недеља и 170/180 радних дана. Ученици завршног разреда завршавају школску годину раније како би се припремили за завршни и пријемни испит. Постоје три паузе у току школске године:

  • зимски распуст (између првог и другог полугодишта),
  • пролећни распуст (обично пет радних дана око православног Васкрса у априлу или мају),
  • летњи распуст (између другог полугодишта и првог полугодишта наредне школске године).

Осим тога, постоји неколико једнодневних или дводневних пауза за националне или верске празнике, у складу са  Законом о националним и другим празницима.

Традиционално, ученици од 1. до 7. разреда примају 28. јуна своје школске књижице са оценама за завршену годину/разред, док ученици 8. разреда добијају школске књижице и сведочанства на датум који се утврђује сваке године.

О тачним датумима почетка и краја школске године за наставнике се одлучује на институционалном (школском) нивоу. Према одредбама централног нивоа, наставници имају право на дане одмора као и било који други запослени (минимум је 20 дана годишње за наставнике који се уводи у професију), које су дужни да искористе током школских распуста. Наставници обично почињу школску годину неколико недеља пре ђака (средином августа), и завршавају је неколико недеља након ђака (средином јула).

 

Извор информација: опис образовног система Србије је преузет са сајта Eurydice мреже и адаптиран уз одобрење Eurydice Србија.