Навигација

Извори информација

У процесу прикупљања података који су представљени у оквиру базе образовних могућности, посебна пажња је вођена да сви подаци долазе из званичних извора и да буду верификовани.

Стога су подаци о средњим школама, образовним профилима и смеровима и сродне информације у вези са предуниверзитетским образовањем преузете од Министарства просвете пре свега са Портала отворених података, али су коришћени и подаци о упису у средњу школу.

Подаци о акредитованим високошколским установама и студијским програмима су проверени у Водичу за студенте Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању (НАТ). Како би се проширио сет доступних података при опису високошколских установа и њихових студијских програма су такође коришћени подаци доступни кроз Портал отворених података, али и подаци које су доставиле саме установе. Циљ нам је да обједињавањем различитих званичних извора података, омогућавањем лакше претраге и упоређивања омогућимо објективно и непристрасно информисање свих заинтересованих појединаца о образовним могућностима у Републици Србији.

Основу за описе образовног система чини преглед образовног система у Републици Србији који је израдила национална јединица Eurydice мреже и уз чију сагласност су делови наведених текстова преузети и адаптирани.

Коришћене су фотографије које су достављене од стране установа или фотографије из интерне архиве Фондације Темпус. Такође, у одређеном броју случајева коришћене су фотографије и илустрације StockUnlimited.

Представљени логотипи, робне марке, грбови и слични симболи су власништво одговарајућих установа или огранизација и коришћени су искључиво у сврху информисања јавности.

Сви овлашћени представници установа које су представљене у бази могу затражити измену или исправку података о својим установама путем е-поште: portal-obrazovanje@tempus.ac.rs.