Навигација

Фондација Темпус

Фондација Темпус своје постојање и рад везује за учешће Србије у програмима Европске уније за сарадњу у области образовања од 2000. године наовамо.

Основана је у октобру 2002. године као организација која је пружила оквир за активности канцеларије за Темпус програм модернизације високог образовања; неколико година касније, од 2007. године, почела је да промовише и програм Еразмус Мундус, његове заједничке студијске програме и стипендије за студенте, наставнике и остале запослене на високошколским институцијама, а 2011. године у свој портфолио додала је и Програм за целоживотно учење, којим су обухваћени и предуниверзитетски нивои образовања.

Број институција са којима је сарађивала се ширио – од универзитета и високих школа до основних и средњих школа и организација, државних институција, предузећа и организација цивилног друштва које су активне у области образовања.

Када су крајем 2013. године сва три програма уступила место новом програму Европске уније под називом Еразмус+, Фондација Темпус именована је за канцеларију надлежну за промовисање и праћење спровођења тог програма за пројекте у области образовања.

Од 2013. године, у оквиру Фондације Темпус основан је и национални Euroguidance центар као део Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању, којој је Србија приступила исте године.

Од августа 2015. године, Фондација Темпус је и канцеларија задужена за спровођење програма CEEPUS, средњеевропског програма за размену студената и наставног особља.

Након што су у јулу 2016. године започете припремне мере за пуноправно учешће Србије у Еразмус+ програму, Фондација Темпус је постала задужена и за спровођење омладинске компоненте овог програма.

У фeбруару 2019. године, Република Србија је постала пуноправна чланица Еразмус+ програма, а Фондација Темпус је Национална Еразмус+ агенција.

Od svog osnivanja, Fondacija Tempus doprinosi razvoju obrazovanja i ljudskih resursa i razvoju društva u celini podizanjem kapaciteta organizacija za mlade i drugih organizacija, uspostavljanjem saradnje sa svim društvenim partnerima, međunarodnom saradnjom i radom sa pojedincima i institucijama.

Fondacija Tempus svojim radom učestvuje u promovisanju i sprovođenju obrazovnih programa EU, drugih obrazovnih programa, kao i različitih programa saradnje namenjenih svim nivoima obrazovanja i podršci mladima u Republici Srbiji kroz razvoj, koncipiranje i implementaciju projekata čiji je cilj unapređenje kvaliteta formalnog i neformalnog obrazovanja i razvoj ljudskih resursa.

Fondacija Tempus svakodnevno doprinosi razvoju evropskih standarda u obrazovanju, približavanju koncepta evropske dimenzije u oblasti obrazovanja, promovisanju i popularizaciji pitanja vezanih za oblast obrazovanja, obrazovnih politika i politika mladih.