Навигација
ВрстаВисока школа
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаСевернобачки округ
Акредитација

Последња акредитација: 2019. године - Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије
Претходна акредитација: 2012. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера - јединица ван седишта, Тутин

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Тутин
Тутин

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА СтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАРСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАРСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
СТРУКОВНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ СтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ СтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
МАСТЕР ТРЕНЕР У СПОРТУ СтруковнеМастер студије2 годинеСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера

www.vsovsu.rs
Банијска 67
24000 Суботица
+381(0)24/547-860, 547-870