Навигација
ВрстаВисока школа
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаСевернобачки округ
Акредитација

Последња акредитација: 2019. године - Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије
Претходна акредитација: 2012. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЛИКОВНИ УМЕТНИКСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МЕДИЦИНСКА СЕСТРАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАРСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ТРЕНЕРСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СПЕЦ. ВАСПИТАЧА ЗА РАД СА ДЕЦОМ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМАСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ВАСПИТАЧА ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ВАСПИТАЧА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера

www.vsovsu.rs
Банијска 67
24000 Суботица
+381(0)24/547-860, 547-870