Навигација

Упис

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је конкурс за упис у средњу школу за 2019/2020. годину.

Термини завршних испита за ученике основних школа

Пријављивање кандидата врши се у матичним основним школама од 27. маја до 7. јуна.

Завршни испити за ученике основних школа реализоваће се у матичним основним школама ученика (ученик полаже завршни испит у школи у којој је завршио осми разред). Испити ће се одржати од 18. до 20. јуна 2019. године, и то: 

  • тест из српског (матерњег) језика – 17. јуна од 9 до 11 часова
  • тест из математике – 18. јуна од 9 до 11 часова
  • комбиновани тест – 19. јуна од 9 до 11 часова

Прелиминарни резултати завршних испита очекују се 21. јуна, након чега следе дани за жалбе школској и окружној комисији.

Коначни резултати завршног испита биће познати 27. јуна 2019.

Бодовање

Након објављивања коначних резултата завршног испита, сваки кандидат за упис у средњу школу може израчунати колико бодова је остварио. Максималан број бодова је 100 и добија се на основу успеха у основној школи и резултата завршног испита.

  • Бодовање на основу успеха из основне школе врши се према следећем обрасцу:

Успех из VI разреда (макс. 5,00)

х4

Макс. 20

Успех из VII разреда (макс. 5,00)

х4

Макс. 20

Успех из VIII разреда (макс. 5,00)

х4

Макс. 20

Укупно (заокружити на две децимале)

Макс. 60

 

  • Сва три завршна теста (српског/матерњег језика, математике и комбиновани тест) бодују се са по највише 10 бодова. На основу успеха на завршном испиту, ученик може да освоји највише 40 бодова, а коначан број бодова израчунава се на следећи начин: 
    • број бодова освојен на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи са бројем тринаест (13) и тако добијени број дели са бројем десет (10) и заокружује на две децимале,
    • број бодова освојен на комбинованом тесту множи са бројем четрнаест (14) и тако добијени број дели са бројем десет (10) и заокружује на две децимале.

Успех на тесту из матерњег језика (макс. 10)

х13

/10

Макс. 13

Успех на тесту из математике (макс. 10)

х13

/10

Макс. 13

Успех на комбинованом тесту (макс. 10)

х13

/10

Макс. 14

Укупно (заокружити на две децимале)

Макс. 40

 Пример: Ако ученик на тесту из језика има 7,5 бодова, из математике 8, а на комбинованом тесту 7 бодова, коначан број бодова је 29,95 ((7,5x13)/10 + (8x13)/10 + (7x14)/10 = 9,75+10,4+9,8 = 29,95).

 

За упис у гимназију или четворогодишњу стручну школу неопходно је да ученик оствари најмање 50 бодова, од укупних 100.

Редослед и датуми уписа у средњу школу

Након објаве резултата завршних испита, ученици ће 28. и 29. јуна од 8 до 15 часова попуњавати листе жељених школа односно образовних профила.

На основу жеља и оствареног броја бодова, ученици ће до 7. јула бити распоређени по средњим школама/образовним профилима.

Први уписни круг ученика у средње школе обавиће се 8. и 9. јула 2019. године од 8 до 15 часова, а други 12. јула 2019. године од 8 до 15 часова.

Напомена: Ови датуми се могу разликовати за ученике који желе да упишу школу/одељење за које се полаже пријемни испит.

Више информација

Ближи услови уписа наведени су у Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе, који се може купити у књижарама у издању Просветног прегледа или преузети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.