Навигација

Семинари одржани под окриљем Националног тима у 2022. години

У сарадњи са Фондацијом Темпус, чланови Националног тима за подршку пројектима мобилности у стручном образовању припремили су програм семинара под називом „Дефинисање квалитетних исхода учења као предуслов за планирање међународне мобилности у средњем стручном образовању“. Семинар је акредитовао Завод за унапређивање образовања и васпитања и носи осам бодова. Општи циљ је упознавање полазника са процесом дефинисања квалитетних исхода учења на основу утврђених специфичних компетенција за одређени стручни профил, а у склопу припрема за подношење пријава за учешће у пројектима мобилности у оквиру програма Еразмус+ и њихово успешно спровођење по завршетку процеса селекције.

У току 2022. године чланови Националног тима одржали су три семинара под називом „Дефинисање квалитетних исхода учења као предуслов за планирање међународне мобилности у средњем стручном образовању“ – у Крагујевцу, Зајечару и Београду. Теме семинара биле су:

  • Шта су исходи учења;
  • Међународна мобилност (налажење партнера, формулисање циљева и исхода учења);
  • Дефинисање исхода учења;
  • Представљање уговора о учењу (Learning Agreement);
  • Попуњавање уговора о учењу (Learning Agreement);
  • Признавање оцена након мобилности.

Семинар је акредитован до 2025. године и планирано је да се одржава у различитим градовима Србије, како би се што већи број образовних установа укључио у пројекте мобилности.

Заинтересовани за учешће могу да прате одељак Вести на веб-сајту Фондације Темпус или да се пријаве на мејлинг-листу ове организације како би добијали редовно информације о одржавању ових и других догађаја који су у вези са програмом Еразмус+.

За додатне информације можете да се обратите Сектору за опште, стручно и образовање одраслих Фондације Темпус слањем имејла на адресу schools-vet@tempus.ac.rs.