Навигација

Врсте средњих школа

Према Закону о средњем образовању, за средње образовање постоје следеће врсте школa:
 
●    oпште средње школе, кoje сe најчешће називају гимназије, трају четири године и нуде опште образовање, након којих обично следи упис на високошколске установе. Тај тип школе се сматра завршеним успешним полагањем матурског испита на крају четвртог разреда;
●    средње стручне школе, које трају три или четири године и нуде првенствено специјализовано образовање којим припремају ученике за улазак на тржиште рада или, у неким случајевима, за наставак школовања. Завршетак средње стручне школе подразумева пролазак матурског испита (за четворогодишње програме) или завршног испита (за трогодишње програме) на крају завршног разреда;
●    мешовите средње школе нуде комбинацију општег и стручног образовања. Те школе обично постоје у малим градовима, најчешће као једине локално доступне школе; 
●    уметничке школе, као што су музичке и балетске школе. Те школе могу да буду мешовите – са уметничким и општеобразовним предметима. Алтернативно, ученици могу истовремено да упишу уметничку школу и другу општу или стручну средњу школу;  
●    школе за образовање одраслих, које могу бити опште или стручне;
●    средње школе за специјално образовање, за ученике који не могу да похађају редовне школе. Ученици са сметњама се подстичу да похађају редовне школе када је то могуће.

Школе су углавном јавне и бесплатне, мада постоје и приватне школе. Језик наставе је српски, а доступни су остали језици наставе за националне мањине тамо где је потребно (мађарски, румунски, албански и др.).