Навигација

Еразмус+ мобилност

У новом циклусу Еразмус+ програма (2021-2027), студенти свих нивоа студија на високошколским установама (ВШУ) у Србији које учествују у Еразмус+ програму кроз одобрене пројекте мобилности, могу одлазити на стипендиране мобилности у државе чланице Европске уније и треће земље придружене Еразмус+ програму (Исланд, Норвешка, Лихтенштајн, Северна Македонија и Турска), a у мањем обиму и у остале земље Европе и света које не учествују пуноправно у програму. У те мобилности спадају:

  • Студентске размене, које подразумевају боравак и студирање на некој иностраној ВШУ у трајању 2 – 12 месеци (најчешће један семестар) у оквиру одређеног циклуса студија (основне, мастер или докторске); у оквиру oве врсте мобилности студенти типично слушају предавања и полажу испите, остварујући одговарајуће EСПБ који ће им бити признати по повратку на матичну установу у Србији; конкурсе расписује матични универзитет/висока школа/академија на свом сајту, и то за размене на оним иностраним ВШУ са којима има уговорену сарадњу у оквиру Еразмус+ програма; важно је нагласити да ВШУ из Србије кроз одобрене Еразмус+ пројекте могу да остваре више сарадњи са различитим установама великог броја земаља које учествују у програму, што значи да особље обично има могућност избора; конкурсом је дефинисано време и трајање размене, студенти којих студијских области/факултета и којих нивоа студија могу конкурисати итд.                          
  • Студентске праксе, које нуде могућност усавршавања и развијања професионалних и практичних вештина, такође у трајању 2 – 12 месеци; студенти их могу обављати у неком иностраном предузећу, организацији или на високошколској установи; конкурсе расписује матични универзитет/висока школа/академија на свом сајту, при чему може прописати прецизније услове. Уколико се реализује у држави чланици Европске уније или трећој земљи придруженој Еразмус+ програму (Исланд, Норвешка, Лихтенштајн, Северна Македонија и Турска), пракса се може реализовати и након дипломирања, под условом да је кандидат конкурисао за њу док је имао статус студента, и уз напомену да се пракса мора завршити у периоду од једне године од датума дипломирања.

Поред тога, у новом циклусу Еразмус+ програма могуће су и комбиноване мобилности, које уз физички део укључују и обавезну виртуелну компоненту.

Новину, такође, представљају краткорочнији програми мобилности, где спадају:

  • комбиновани интензивни програмикраткотрајне, интензивне мобилности у којима се примењују иновативни начини подучавања студената уз употребу дигиталних алата, а које поред физичког дела мобилности садрже и виртуелну компоненту, с тим да физички део мобилности траје од 5 до 30 дана;                
  • краткорочне мобилности студената на докторским студијама, које могу трајати од 5 до 30 дана.

Ниједна од наведених врста мобилности не може имати за исход стицање иностране дипломе.

 

Колико могу трајати студентске размене и праксе?

У новом циклусу Еразмус+ програма, и студентске размене и студентске (стручне) праксе могу трајати од 2 до 12 месеци. Студентске разменe (student exchanges) подразумевају боравак и студирање на иностраној високошколској институцији, у оквиру које се слушају предавања и полажу испити који ће бити признати по повратку на матичну институцију у Србији. Када је реч о студентским праксама (traineeships), оне се могу реализовати у иностраном предузећу, установи или компанији. Студенти имају могућност комбиновања студентских размена и пракси. Укупно трајање (једне или више) мобилности не може бити дуже од 12 месеци на једном нивоу студија.

Комбиновани интензивни програми (blended intensive programmes) су краткотрајне, интензивне мобилности у којима се примењују иновативни начини подучавања студената уз употребу дигиталних алата, а које поред физичког дела мобилности садрже и виртуелну компоненту, с тим да физички део мобилности траје од 5 до 30 дана;

Kраткорочне мобилности студената на докторским студијама (short-term doctoral mobility) могу трајати од 5 до 30 дана. 

Шта је све обухваћено Еразмус+ стипендијама за мобилност студената?

Еразмус+ стипендија обухвата плаћену школарину и месечни износ којим се покривају трошкови живота током боравка у иностранству. Износ зависи од земље у којој се мобилност реализује и од врсте мобилности. Путни трошкови најчешће нису покривени, осим уколико студенти одлазе на мобилност у неку од трећих земаља које не учествују пуноправно у програму. Пријавом за мобилност, кандидат се аутоматски пријављује и за Еразмус+ стипендију. У неким случајевима, може се десити да пријава студента за мобилност буде прихваћена али без одобрене стипендије. Студент који прихвати мобилност без стипендије (тзв. Zero grant mobility), има сва друга права и обавезе које имају и студенти са стипендијом.

 

Земље у којима се мобилност реализује

Износ стипендије

 (по месецу)

Покривени путни трошкови

 

 

 

 

 

 

Земље са вишим животним трошковима од Србије

 

Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, Лихтенштајн,  Норвешка, Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португал, Швајцарска,  Велика Британија, Андора, Монако, Сан Марино, Ватикан, Фарска острва

  600 €

  Не

 

 

Земље са животним трошковима сличним као Србија

Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Северна Македонија, Турска

  540 €

  Не

Треће земље које не учествују пуноправно у програму (осим горенаведених)

 

Све остале земље

  700 €

 

  Да

 

 

Поред тога, студенти који иду на мобилност у сврху обављања стручне праксе у некој од држава чланица Европске уније и трећих земаља придружених Еразмус+ програму имају право на додатна средства за индивидуалне трошкове у износу 150 евра месечно.

У случају краткорочних мобилности, износи стипендија су исти независно од земље у којој се реализује мобилност а дати су у следећој табели:

 

Трајање физичког дела мобилности

 

 

Износ стипендије

(по месецу)

 

Покривени путни трошкови

 

До 14. дана трајања мобилности (и закључно с тим даном)

 

 

     70 €

 

   Не

 

Од 15. до 30. дана мобилности

 

 

     50 €

 

   Не

 

Путни трошкови код краткорочних мобилности нису покривени; изузетак представља покривање путних трошкова студената са смањеним могућностима.

Када су укључени у стипендију за мобилност студената, износи предвиђени за покривање путних трошкова такође су унапред одређени и варирају у зависности од растојања од места боравка до места где ће се мобилност реализовати. Растојање се рачуна искључиво према калкулатору раздаљине који користи Европска комисија.

Поред тога, они учесници на мобилности који иначе немају право на покривање путних трошкова, такође могу да одаберу опцију зеленог путовања и добију једнократну помоћ 50 евра, као и до 4 додатна стипендирана дана, чиме могу делимично покрити трошкове превоза. Увођењем опције зеленог путовања, учесници у Еразмус+ мобилности се мотивишу да одаберу еколошка превозна средства, чиме ће се смањити негативан утицај на животну средину.

Шта обухвата додатна подршка за студенте са смањеним могућностима?

У новом циклусу Еразмус+ програма посебна пажња се поклања особама са смањеним могућностима, како би се на тај начин оне охрабриле да учествују у програмима студентске мобилности. Као особе са смањеним могућностима, програм препознаје: особе са инвалидитетом и хендикепом, особе са здравственим проблемима (тешке и хроничне болести) и особе које имају економске, географске, образовне или културолошке препреке за учешће у програмима мобилности. Студенти који спадају у неку од ових група, a желе да искористе погодности које су намењене особама са смањеним могућностима, уз пријаву на конкурс прилажу додатну документацију којом се потврђује припадност некој од категорија студената са смањеним могућностима. Додатне информације о категоријама студената са смањеним могућностима, као и потребној документацији, могу се пронаћи на овој страници

Студенти са смањеним могућностима имају право на месечни додатак на стипендију у износу 250 евра у случају мобилности у сврху студирања (студентске размене). У случају мобилности у сврху обављања студентске праксе, студенти са смањеним могућностима имају право на два додатка, тј. на горе поменути додатак 250 евра и додатак 150 евра намењен свим студентима који обављају стручну праксу у некој од држава чланица Европске уније и трећих земаља придружених Еразмус+ програму.

Студенти са смањеним могућностима који иду на краткорочну мобилност у иностранство, имају право на покривање путних трошкова, као и на додатак у износу 100 евра у случају да физички део мобилности траје од 5 до 14 дана, или 150 евра, у случају да физички мобилности траје од 15 до 30 дана.

Напомена: Студенти са инвалидитетом и хендикепом се пријављују за стипендију под истим условима као и други студенти, при чему приликом пријаве могу затражити одобрење и за покривање додатних трошкова, који се могу односити на прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинску негу, помоћну опрему, адаптацију учила, особу у пратњи и друго. За више информација, студенти се могу директно обратити својој високошколској установи.

Који су услови за пријаву?

Општи услов за пријаву на конкурс за мобилност је поседовање статуса студента на високошколској установи (ВШУ) која расписује конкурс. И у случају студентских пракси, кандидат мора имати статус студента у тренутку пријаве на конкурс али се сама пракса може реализовати и до годину дана након завршетка студија.

У случају студентских размена, неопходно је да матична ВШУ има остварену сарадњу са ВШУ у иностранству на којој би се мобилност реализовала, у виду потписаног Еразмус+ интеринституционалног уговора. Списак тих установа најбоље је проверити са Еразмус+ координатором/особом задуженом за међународну сарадњу на матичном факултету и високој школи или у канцеларији за међународну матичне високошколске установе. У случају студентских пракси, најчешће није неопходно постојање интеринституционалног уговора.

Сви остали евентуални услови дефинишу се конкретним конкурсом који објављују високошколске установе и путем којег се студенти пријављују за мобилност.

На који начин се подносе пријаве?

Пријаве за Еразмус+ мобилности врше се путем јавних конкурса које расписују високошколске установе у Србији и који су доступни на сајтовима тих установа (пре свега на сајтовима универзитета, академија и високих школа, а понекад и на сајтовима појединачних факултета). У конкурсу се увек дефинишу најважније ставке и услови за понуђену мобилност. На првом месту је увек истакнуто коме је намењен конкурс (студентима или особљу, или и једнима и другима) и која је врста тј. сврха мобилности, за који ниво студија је мобилност предвиђена, а затим се дефинишу трајање периода мобилности, потребна документација, рок за пријаву, критеријуми за одабир кандидата и сл.

Кији су конкурсни рокови?

Сваки конкурс за Еразмус+ мобилност дефинише и конкурсни рок у којем је неопходно предати назначену документацију. Очекује се да се конкурси углавном расписују један пре него што ће се мобилност реализовати, па је препоручљиво на време планирати и пратити информације на сајтовима високошколских установа.

Који страни језик је потребан за мобилност и на ком нивоу знања?

Сваки конкурс појединачно наводи страни језик на ком ће се реализовати активности током мобилности и прецизира који ниво знања је потребан. У пракси, углавном је у питању енглески; у случају пак земаља у којима се као матерњи говоре велики светски језици (француски, немачки, шпански, италијански), није реткост да се тражи знање тог језика, посебно на основним студијама. Када је реч о нивоу познавања језика, то такође варира у зависности од нивоа студија и земље, али се типично очекује Б1-Б2. Поред тога, студенти којима се одобри мобилност кроз Еразмус+ програм су у обавези да тестирају своје знање језика на којем ће мобилност бити реализована или језика државе у коју иду. У те сврхе је развијена језичка платформа Online language support (OLS), која служи како за тестирање, тако и за унапређење знања језика који ће се користити током боравка у иностранству. Обавезна процена знања језика преко OLS платформе се обавља пре саме мобилности, док је током трајања мобилности могуће похађање језичког курса на истој платформи, што није обавезно, али се охрабрује. Приступ платформи за учеснике мобилности је бесплатан и омогућава га матична високошколска установа.

Која су најчешће потребна документа?

У тексту конкурса за Еразмус+ мобилности увек је назначен тачан списак потребне документације. Најчешће тражена документа су:

• CV (углавном у Europass формату),
• мотивационо писмо,
• писма препоруке (назначен тачан број у конкурсу),
• транскрипт оцена,
• доказ о познавању језика извођења наставе (ближе дефинисан конкурсом; често је довољно доставити потврду да је језик слушан и полаган на факултету а понекад се тражи и формално признат сертификат о познавању одређеног језика);
• у случају мобилности зарад студирања, уговор о учењу (Learning agreement – Student Mobility for Studies) потписан од студента и обе високошколске институције, у којем се дефинишу предмети које ће студент на размени слушати и полагати и који ће му бити признати по повратку на матичну институцију у Србији;
• у случају мобилности зарад стручне праксе, уговор о учењу (Леарнинг агреемент – Студент мобилитy фор Траинеешипс) потписују студент, матична високошколска установа и установа/организација у иностранству у којој се пракса реализује, и он дефинише детаљан програм праксе и очекиване ишоде учења,

• копија претходно стечених диплома и додатака дипломи (за студенте мастер и докторских студија);

• позивно писмо, потписано од стране супервизора с високошколске установе на којој се мобилност реализује (за студенте докторских студија и понекад за студенте мастер студија).• план истраживања (research plan) – важи за студенте докторских студија, уколико се на мобилности не слушају предавања, већ реализује истраживачка активност.

Напомена: уговор о учењу ће се ускоро потписивати искључиво путем Еразмус+ мобилне апликације, која је већ сада доступна на интернету.

За више информација, посетите сајт Еразмус+ програма у Србији.