Навигација

Семинари одржани под окриљем Националног тима у 2023. години

Од 2022. године чланови Националног тима за подршку пројектима мобилности у стручном образовању у сарадњи са Фондацијом Темпус одржавају семинар под називом „Дефинисање квалитетних исхода учења као предуслов за планирање међународне мобилности у средњем стручном образовању“. Семинар је акредитовао Завод за унапређивање образовања и васпитања и носи 8 бодова. Његов општи циљ је упознавање полазника са процесом дефинисања квалитетних исхода учења на основу утврђених специфичних компетенција за одређени стручни профил, а у склопу припрема за подношење пријава за учешће у пројектима мобилности у оквиру програма Еразмус+ и њихово успешно спровођење по завршетку процеса селекције.

У току 2023. године чланови Националног тима одржали су четири семинара под називом „Дефинисање квалитетних исхода учења као предуслов за планирање међународне мобилности у средњем стручном образовању“ – у Пожаревцу, Сомбору, Нишу и Београду. Теме семинара биле су следеће:

  • Шта су исходи учења;
  • Међународна мобилност (налажење партнера, формулисање циљева и исхода учења);
  • Дефинисање исхода учења;
  • Представљање уговора о учењу (Learning Agreement);
  • Попуњавање уговора о учењу (Learning Agreement);
  • Признавање оцена након мобилности.

Просечна оцена семинара износи 3,92/4, што изузетно позитивно говори о активностима на овим догађајима и корисности за полазнике, којих је у 2023. било укупно 80.

Одржавање семинара планирано је и у 2024. години у различитим градовима широм Србије. Заинтересовани за учешће могу да прате одељак Вести на веб-сајту Фондације Темпус или да се пријаве на мејлинг-листу ове организације како би по објављивању обавештења о одржавању ових и других догађаја који су у вези са програмом Еразмус+ могли о томе да добијају информације путем електронске поште.

За додатне информације можете да се обратите Сектору за опште, стручно и образовање одраслих Фондације Темпус путем адресе schools-vet@tempus.ac.rs.