Навигација

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) је средњоевропски програм за размену студената и наставног особља чије је седиште у Бечу, у Аустрији. Програм нуди могућности размене студената и наставног особља у оквирима мрежа (партнерстава) које формирају високошколске установа из 15 земаља чланица CEEPUS-а, а поред Србије то су: Аустрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Мађарска, Молдавија, Црна Гора, Северна Македонија, Пољска, Румунија, Словачка и Словенија. Иако су размене првенствено намењене студентима и наставном особљу са установа које учествују у CEEPUS мрежама (мрежна мобилност), одређена квота може бити предвиђена и за freemover кандидате, односно за кандидате са високошколских установа изван мрежа.

 

Колико траје мобилност у CEEPUS програму?

Трајање мобилности директно зависи од категорије кандидата (студент/предавач), као и категорије мобилности за коју се кандидат пријављује. У зависности од академске сврхе боравка, студенти кроз CEEPUS програм могу одабрати дуже боравке ради стицања ЕСПБ, који могу трајати један или два семестра, краткорочне боравке у сврху спровођења истраживања у циљу писања мастер или докторске тезе, који трају до три месеца, или учествовати у тзв. краткорочним екскурзијама, које се односе на боравак на летњим и зимским CEEPUS школама а које трају до 6 дана. Наставно особље се увек пријављује у оквиру категорије Teacher а трајање мобилности наставног особља је до месец дана.

 

Шта је све обухваћено CEEPUS стипендијама?

Свака земља чланица програма стипендира долазне мобилности, односно додељује стипендије кандидатима из других CEEPUS земаља, који мобилност реализују у тој конкретној држави. Из тог разлога и обухват стипендије се може разликовати од земље до земље, у складу са економским и другим могућностима сваке државе. Осим новчаног износа, који је обавезни део, стипендија у неким земљама обухвата смештај и исхрану у студентском дому. Детаљније информације о висини и обухвату CEEPUS стипендије у свакој земљи, визном режиму за улазак и боравак у земљи, као и смештају, доступне су на централном сајту CEEPUS програма на страници CONTACT.

 

Како се претражују могућности за мобилност кроз CEEPUS програм?

Кандидати самостално истражују своје могућности за размену претраживањем CEEPUS мрежа на централном сајту CEEPUS програма. У зависности од тога где желе да бораве на размени, закључују да ли се пријављују унутар мрежа или као freemover кандидати. Претрага одобрених мрежа за жељену академску годину на сајту програма спроводи се помоћу опције Find a Network. Могуће је претраживати мреже према универзитетима који у њима учествују (опција By University), или према тематским областима у оквиру којих се мреже спроводе (By Network). Уколико се одабере опција претраге према универзитетима, потребно је одабрати академску годину, државу, а потом и матични универзитет, након чега се приказује листа свих мрежа у којима учествује дата установа (универзитет), тј. њен део (факултет, висока школа, смер, департман и сл). На основу самог назива мреже, кандидати могу да закључе којом тематском облашћу се мрежа бави, и на тај начин кандидати могу претраживати оне мреже за које закључе да би могле бити у њиховој области интересовања.  

 

Које су врсте и категорије мобилности доступне кандидатима у CEEPUS програму?

Пријављивање за мобилност у оквиру CEEPUS програма се обавезно реализује путем званичне платформе програма www.ceepus.info. Приликом аплицирања кандидат треба да одабере врсту и категорију своје мобилности. 

CEEPUS предвиђа две основне врсте мобилности:

 • мрежна мобилност (network mobility) – одвија се у оквиру одобрених CEEPUS мрежа за конкретну академску годину. Студент/професор бира мрежну мобилност када и његова матична установа и установа на којој ће се мобилност реализовати (установа домаћин) учествују у раду исте мреже;
 • Мобилност изван CEEPUS мрежа (freemover) – односи се на сваку мобилност између високошколских установа које имају право учешћа у CEEPUS-у а у ситуацији када појединачна матична установа (нпр. одређени факултет, смер, департман…) не припада истој мрежи као и жељена установа домаћин.

На основу академске сврхе боравка, студенти се могу пријавити на мобилност у оквиру неке од следећих категорија:

 • студент (student) – намењена је студентима који желе да буду укључени у семестралну мобилност, у циљу стицања ЕСПБ; минимално трајање ове мобилности три месеца а максимално два семестра;
 • краткорочни студент (short-term student) – намењена је студентима који желе да спроведу истраживање за завршни рад/дисертацију; ова мобилност може да траје до три месеца а најмање 7 дана;
 • краће екскурзије (short-term excursion) – намењене су учесницима кратке групне мобилности (попут CEEPUS летње или зимске школе која се увек реализује у оквиру неке од постојећих CEEPUS мрежа) а трајање ове категорије мобилности је од 3 до 6 дана.

Наставно особље се увек пријављује у оквиру категорије Teacher.

 • наставно особље (teacher) – има обавезу спровођења предавачких или менторских активности на установи домаћину; ова мобилност траје најмање пет радних дана осим у случају кратке групне мобилности (у оквиру CEEPUS зимских или летњих школа) када може трајати и три дана.

 

Који су услови за пријаву?

Право учешћа у CEEPUS програму у овом тренутку имају студенти и наставно особље с државних високошколских установа Републике Србије.

Формални услови за учешће у мрежној мобилности су:

 • Кандидат је студент или члан наставног особља на установи која је део мреже у оквиру које би се реализовала мобилност;
 • Студент мора да има завршена најмање два семестра студија у тренутку реализације мобилности;
 • Наставно особље има обавезу предавачког или менторског рада у земљи домаћину од најмање шест наставних сати за сваких пет радних дана;
 • Кандидати морају имати држављанство једне од земаља чланица CEEPUS-а или статус редовног студента у једној од земаља чланица CEEPUS-а. У случају да студент није држављанин једне од земаља чланица програма, а редовни је студент у некој CEEPUS држави на високошколској установи која има право учешћа у програму, треба да приложи потврду о академском статусу (Proof of Equal Status).

Чланови наставног особља који не поседују држављанство неке од земаља чланица CEEPUS-а такође могу учествовати у CEEPUS размени али морају бити стално запослени у високошколској установи која има право учешћа у програму у некој од CEEPUS држава учесница програма.

Формални услови за учешће у freemover мобилности

Имајући у виду да мреже представљају окосницу CEEPUS програма, а да freemover мобилности представљају додатну могућност коју програм пружа кандидатима чије установе не учествују у раду мрежа, freemover кандидати морају испунити све услове који важе за мрежне кандидате али и уз пријаву приложити додатна документа:

 • Студент мора да приложи оверено прихватно писмо од установе домаћина (CEEPUS: Letter of Acceptance — Student) и два писма препоруке од матичне установе (CEEPUS: Letter of Recommendation — Student);
 • Наставно особље мора да приложи оверено прихватно писмо од институције домаћина (CEEPUS: Letter of Acceptance —Teacher).
 • Ова документа кандидати подносе на прописаним обрасцима који су доступни на страници Downloads на сајту www.ceepus.info.

 

На који начин се подносе пријаве?

Све пријаве се врше искључиво на централној CEEPUS платформи. Потребно је да се кандидати региструју и да региструју свој налог а након тога покрену и испуне електронску пријаву. У случају мрежних мобилности, кандидати не прилажу додатна документа, док се за freemover мобилности у електронској пријави морају додати и документа описана у одељку о формалним условима.

 

Пријава за CEEPUS мобилност у три корака – за студенте

 1. Претражи мреже на CEEPUS платформи и пронађи жељену установу-домаћина.
  Уколико пронађеш мрежу у којој учествују и установа на којој студираш у Србији (нпр. факултет или чак смер, катедра/департман) и установа на којој желиш да боравиш на мобилности, пријаву ћеш поднети као мрежну, тј. network mobility. Уколико ти је потребно више информација о могућностима за мобилност унутар мрежа (нпр. о предвиђеној квоти за мобилност) можеш се обратити и локалној CEEPUS контакт у својој високошколској установи или особи у високошколској установи у којој желиш да реализујеш мобилност. И-мејлови свих локалних контакт особа на високошколским установама које учествују у некој мрежи приказују се на страници FIND на CEEPUS сајту када одабереш конкретну мрежу која те занима. Уколико пронађеш мрежу у којој се налази установа на коју желиш да одеш, али не и твоја матична институција у Србији, пријаву ћеш поднети као freemover кандидат. Пре испуњавања пријаве, ако аплицираш као freemover, потребно је да прибавиш три додатна документа која ћеш придодати својој електронској пријави - прихватно писмо од установе пријема (Freemover Letter of Acceptance) и два писма препоруке од своје матичне установе (Freemover Letter of Recommendation). Поменуте обрасце докумената моогуће је пронаћи на дну почетне странице CEEPUS програма, кликом на опцију Downloads.
 2. Испуни и пошаљи електронску пријаву.
  Уколико већ немаш свој налог, потребно је да се региструјеш на www.ceepus.info кликом на MY CEEPUS и унесеш тражене информације. Када се улогујеш на платформу, процес пријављивања покрећеш тако што кликнеш на Create new application а на наредној страници је потребно да одабереш да ли се пријављујеш као мрежни или freemover кандидат. Након тога је потребно да пратиш даље кораке кроз које те води CEEPUS Mobility Wizzard, како би попунио/ла и послао/ла пријаву за CEEPUS мобилност. Обрати пажњу да пријаву пошаљеш кликом на дугме Submit.  Ако се пријављујеш као freemover, приликом испуњавања и слања пријаве, потребно је да приложиш и додатну документацију. Једино у случају аплицирања за Аустрију, документа за freemover пријаве се у апликацију прилажу накнадно (након слања апликације и по добијању обавештења од Националне CEEPUS канцеларије те земље о проласку у ужи круг). Статус своје пријаве ћеш моћи да у сваком тренутку пратиш логовањем у CEEPUS систем. 
 3. Након одређеног периода, електронском поштом ћеш добити обавештење о томе да ли ти је стипендија одобрена или одбијена.  Уколико имаш додатних питања у вези са обухватом стипендије или организационим аспектима боравка, увек се можеш јавити Националној CEEPUS канцеларији земље домаћина која је задужена за све долазне студенте. Када се улогујеш на свој налог, одмах су ти доступне и информације о правилима CEEPUS програма, твојим обавезама као кандидата током мобилности као и информације о контактима НЦК.

Процес пријаве за наставно особље истоветан је изнад наведеним корацима за студенте. Малу разлику представља једино документација за freemover наставно особље у односу на студенте - професори прибављају само прихватно писмо од институције пријема (тзв. Teacher Letter  - Freemover Letter of Acceptance by host institution), не и писма препоруке.

 

Који су конкурсни рокови?

У случају пријављивања за мрежне мобилности, електронску пријаву треба послати до 15. јуна за размене које ће се реализовати током зимског, односно до 31. октобра за боравке који ће се реализовати током летњег семестра. Конкурсни рок се најчешће отвара почетком маја, о чему су кандидати обавештени путем сајта програма.

Конкурсни рок за freemover мобилности је отворен од 1. јула до 30. новембра. Имајући у виду да се freemover размене уобичајено одобравају од претходно неискоришћене квоте од мрежних размена након два наведена пријавна рока, freemover пријаве се често одобравају за боравке током летњег семестра у већини CEEPUS земаља.