Навигација

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) је средњоевропски програм за размену студената и наставног особља чије је седиште у Бечу, у Аустрији. Програм нуди могућности размене студената и наставног особља у оквирима мрежа (партнерстава) које формирају високошколске институције из земаља чланица CEEPUS-а. Иако су размене првенствено осмишљене за студенте и наставно особље са неке од институција које учествују у CEEPUS мрежама (мрежна мобилност), одређена квота постоји и за апликанте који потичу с институција изван тих мрежа – тзв. freemoveri.

 

Колико траје период мобилности у CEEPUS програму?

Трајање мобилности директно зависи од врсте и категорије мобилности за коју се студент (професор) пријављује. Генерално, CEEPUS студентима омогућава дуже боравке, у трајању од једног или два семестра, ради стицања бодова, али и оне краткорочне, у трајању до три месеца, са циљем истраживања и писања мастер или докторске тезе, као и тзв. краткорочне екскурзије, које се односе на боравак на зимским и летњим школама.

 

Какве су стипендије за CEEPUS мобилности и шта је њима обухваћено?

Основна мерна јединица у CEEPUS програму јесте тзв. „стипендијски месец”. Свака земља чланица CEEPUS-а покрива трошкове за студенте и наставно особље из иностранства (тзв. „долазне” учеснике). Висина стипендије варира од земље до земље и у складу је са економским могућностима те државе. Такође, уз износ стипендије, у неким случајевима (зависно од земље где се мобилност реализује) омогућени су смештај у студентским домовима и исхрана по бенефицираним ценама. Више информација о износима стипендија и о евентуалним погодностима смештаја и исхране, доступне су на CEEPUS инфо сајту, у одељку CEEPUS Member Countries and NCOs.

 

Како претражити CEEPUS мреже и проверити у којој од њих учествује одређена високошколска институција?

Списак постојећих мрежа по академским годинама може се пронаћи на CEEPUS инфо сајту, у одељку Network. Одабиром академске године и државе-учеснице у програму, појављује се списак високошколских институција (универзитета и виших школа) из изабране државе. Кликом на саму институцију излистаће се све мреже у којима она учествује, а даљим кликом на појединачну мрежу омогућава се увид у опис саме мреже и подаци о њеном координатору и партнерима. Такође, у том опису налази се и информација о томе ко тачно у оквиру наведеног универзитета или више школе учествује у тој мрежи (конкретно су то углавом факултети и, најчешће, одређени департмани (смерови, катедре) у оквиру њих).  

 

Врсте и категорије мобилности

CEEPUS предвиђа две основне врсте мобилности:

 • мрежна мобилност (network mobility) – одвија се у оквиру одобрених CEEPUS мрежа, као и у оквиру CEEPUS umbrella мрежа (мреже које испуњавају стандарде квалитета, али нису међу одобреним мрежама за одређену академску годину). CEEPUS подржава мобилност студената различитих нивоа студија, као и мобилност наставног особља;
 • мобилност изван CEEPUS мрежа (тзв. freemover-и) – односи се на сваку мобилност између две високошколске институције које су прихватљиве за учешће у CEEPUS-у, при чему једна или обе установе нису укључене у неку од CEEPUS мрежа.

Сваку од две главне врсте мобилности појединац реализује у једној од четири категорије, с обзиром на категорију стипендиста и сврху мобилности. Студенти могу да користе следеће категорије мобилности:

 • студент (student) – намењена је студентима који желе да буду укључени у семестралну мобилност, чије је минимално трајање три месеца;
 • краткорочни студент (short-term student) – предвиђена је за студенте који желе да спроведу истраживања за завршни рад (дисертацију) у трајању од најдуже три месеца;
 • краће екскурзије (short-term excursion) – за учеснике кратке групне мобилности (попут летње школе); наставно особље које учествује у летњој школи у функцији предавача увек се пријављује за категорију teacher.

За наставно особље увек је предвиђена иста категорија мобилности, без обзира на то да ли је реч о наставним активностима на летњим школама или, на пример, једномесечном боравку (попут гостујућих предавања на партнерској институцији):

 • наставно особље (teacher) – за ту врсту мобилности пријављује се наставно особље у сврху одржавања наставе/менторског рада на установи-домаћину, као и ради развијања сарадње међу високошколским институцијама; она траје најмање пет, а у случају кратке групне мобилности – три дана.

 

Услови за пријаву

Формални услови за учешће у мрежној мобилности су:

 • апликант је студент или запослени на институцији која је део мреже у оквиру које би се реализовала мобилност;
 • студент мора да има завршена најмање два семестра на текућем нивоу студија;
 • наставно особље има обавезу предавачког или менторског рада у земљи-домаћину од најмање шест наставних сати за сваких пет радних дана;
 • држављанство једне од земаља чланица CEEPUS-а или статус редовног студента у једној од земаља чланица CEEPUS-а. Ако студент није држављанин једне од земаља-чланица програма, а редовни је студент у држави-чланици CEEPUS-а, треба да приложи потврду о академском статусу (Equal Status Document). И за запослене на CEEPUS партнерској институцији који немају држављанство државе-чланице CEEPUS-а постоје додатни критеријуми за пријаву (за више информација, видети питање бр. 5, одељак Applying for а CEEPUS grant). 

Формални услови за freemover мобилности су:

 • студент мора да има завршена најмање два семестра на текућем нивоу студија;
 • студент мора да прибави прихватно писмо од институције пријема (Freеmover Letter of Acceptance) и два писма препоруке од матичне установе (Freеmover Letter of Recommendation);
 • наставно особље има обавезу предавачког или менторског рада у земљи-домаћину од најмање шест наставних сати за сваких пет радних дана;
 • већ поменути услов држављанства (последња тачка).

 

Начин пријаве

Пријављује се искључиво путем CEEPUS онлајн система, где се треба регистровати и испунити електронску пријаву.

 

Пријава за CEEPUS мобилност у три корака – за студенте

 1. Информације о доступним мрежама за мобилност потражи на сајту CEEPUS-а.
  Уколико пронађеш одговарајући мрежу путем које би ишао/ла на мобилност и у њој учествује твоја институција (катедра/смер, факултет...), треба да се обратиш локалној контакт особи за CEEPUS на твојој институцији, која ти може рећи основне информације о могућностима мобилности у мрежи за коју си заинтересован/а. Ако у мрежи путем које желиш да реализујеш мобилност не учествује твоја институција (катедра/смер, факултет...), можеш да се пријавиш као freemover.
 2. Попуни онлајн пријаву.
  Пријаву ћеш испунити регистровањем на CEEPUS систем и праћењем ставке Manage your mobility applications. Поступак подношења пријаве покрени притиском на икону Action, а након тога следи даља упутства. ВАЖНО: Уколико си студент и пријављујеш се као freemover, пре него што испуниш пријаву треба да прибавиш прихватно писмо од институције пријема (Freеmover Letter of Acceptance) и два писма препоруке од своје матичне институције (Freеmover Letter of Recommendation). Формуларе за та документа пронаћи ћеш на сајту CEEPUS-а и њихове попуњене и скениране верзије приложићеш приликом попуњавања онлајн пријаве. У овој процедури изузетак је Аустрија – приликом пријаве за freemover мобилност у тој земљи, поменута документа се прилажу тек након што добијеш обавештење да си прошао/ла у ужи круг кандидата, тако да ћеш у првој фази послати пријаву без тих додатних докумената.
 3. Електронском поштом ћеш након одређеног периода добити обавештење о томе да ли ти је стипендија одобрена или одбијена.

 

Конкурсни рокови

За мрежне мобилности, електронску пријаву треба испунити до 15. јуна за зимски, односно до 31. октобра за летњи семестар.

За мобилности freemover-а, електронску пријаву треба испунити од 1. јула до 30. новембра. Будући да се freemover мобилности одобравају с циљем коришћења тзв. преосталих стипендијских месеци након два пријавна рока за мрежне мобилности, freemover пријаве се углавном одобравају за летњи семестар у већини земаља чланица CEEPUS-а.