Навигација

Еразмус+

Еразмус+ је актуелни програм Европске уније намењен повезивању и сарадњи у области образовања, младих и спорта на основу финансираних пројеката у периоду од 2014. до 2020. године. Овај програм је практично наследио и објединио раније програме Европске уније у којима је Србија учествовала – Темпус, Програм за целоживотно учење, Млади у акцији и Еразмус Мундус и намењен је како појединцима, тако и институцијама и организацијама. У припреми је нови програм, који ће се спроводити од 2021. године и обухватиће сличне могућности за мобилност. Конкурси за појединце (студенте и академско и административно особље) који потичу из актуелног програма расписиваће се и 2021, а делом и 2022. године.

Када је реч о могућностима које су доступне појединцима у вези са компонентом образовање, овај програм и његова кључна активност 1 (КА1) подржавају пројекте за међународну кредитну мобилност, који омогућавају значајан број студентских размена и стручних пракси, као и мобилности наставног и административног особља са високошколских институција из Србије у земљама које учествују у програму. Конкретно, од почетка трајања програма па закључно са конкурсним роком 2018. године, одобрено је укупно 3610 одлазних мобилности намењених студентима, као и 3303 одлазне мобилности намењене особљу високошколских установа у Србији. Након што је Република Србија 2019. године стекла статус пуноправне учеснице Еразмус+ програма и постала програмска земља, поред мобилности ка другим програмским земљама (све земље Европске уније, Исланд, Норвешка, Лихтенштајн, Северна Македонија и Турска), почев од академске 2019/2020. године отворила се могућност за мобилност ка тзв. партнерским земљама, што су све остале земље Европе и света које учествују у Еразмус+ програму.

Поред пројеката за међународну кредитну мобилност и пројеката у сврху учења и стицања нових вештина, Еразмус+ пружа и могућност студирања на неком од такозваних Еразмус Мундус заједничких мастер програма, који подразумевају студирање и стицање мастер дипломе на европским универзитетима.

Од 2014. до 2017. године, укупно 93 студента из Србије је добило стипендије за студирање на овим мастер програмима.