Навигација

Еразмус+

Еразмус+ је актуелни програм Европске уније намењен повезивању и сарадњи у области образовања, младих и спорта на основу финансираних пројеката у периоду од 2014. до 2020. године. Овај програм је практично наследио и објединио раније програме Европске уније у којима је Србија учествовала – Темпус, Програм за целоживотно учење, Млади у акцији и Еразмус Мундус и намењен је како појединцима, тако и институцијама и организацијама.

Када су у питању могућности које су доступне појединцима у вези са компонентом образовање, овај програм и његова кључна активност 1 (КА1) подржавају пројекте за међународну кредитну мобилност, који омогућавају значајан број студентских размена и мобилности наставног и административног особља са високошколских институција из Србије у програмске земље (земље Европске уније и Исланд, Норвешка, Лихтенштајн, Македонија и Турска). Конкретно, од почетка трајања програма па закључно са конкурсним роком 2018. године, одобрено је укупно 3610 одлазних мобилности намењених студентима, као и 3303 одлазне мобилности намењене особљу високошколских установа у Србији. Поред наведених пројеката, почев од академске 2019/2020. године, у оквиру кључне активности 1 (КА1) Еразмус+ програма, високошколске установе из Србије могу учествовати и у пројектима кредитне мобилности које омогућавају размене и мобилности са другим, тзв. партнерским земљама Еразмус+ програма (међу које спадају друге земље Европе, али и ваневропске земље).

Поред пројеката за међународну кредитну мобилност, а исто у оквиру кључне активности 1, Еразмус+ подразумева и Еразмус Мундус заједничке мастер програме, који су настали у оквиру претходног програма Еразмус Мундус, и који омогућавају студирање и стицање мастер диплома на европским универзитетима. Од 2014. до 2017. године, укупно 93 студента из Србије је добило стипендије за студирање на овим мастер програмима.