Навигација

Врсте високообразовних установа

У Србији постоје четири врсте високообразовних установа:

  • универзитети,
  • високе школе струковних студија,
  • високе школе и
  • академије струковних студија. 


У складу са Законом о високом образовању, универзитет је независна установа високог образовања која може да спроводи академске и/или стручне/струковне студијске програме на сва три студијска степена. Факултети и академије уметности су саставни делови универзитета који не могу радити независно од универзитета, при чему имају статус засебних правних субјеката. И факултети и академије уметности могу спроводити академске и/или стручне/струковне студијске програме на сва три студијска степена.


Висока школа академских студија је независна високообразовна установа која може да организује и спроводи само студијске програме првог и другог циклуса (основне и мастер академске студије). 

Висока школа струковних студија је независна високообразовна установа која може да организује студијске програме првог и другог циклуса (основне струковне студије, мастер струковне студије и специјалистичке струковне студије). 

Академија струковних студија је установа која интегрише неколико високих школа струковних студија.