Navigacija

Ustanove

Napredna pretraga

Programi

Napredna pretraga

Stipendije

Napredna pretraga

Resursi

Napredna pretraga

Vesti

Konkursi za dodelu studentskih stipendija i kredita Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2021/2022. godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je konkurs za dodelu kredita i konkurs za dodelu stipendija studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za školsku 2021/2022. godinu. Tekstovi ova dva konkursa, sa detaljima o uslovima i načinu podnošenja dokumentacije, dostupni su na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a rok za prijavu je 31. oktobar 2021. godine.

Raspisan konkurs Fonda za mlade talente Republike Srbije za stipendiranje najboljih studenata u inostranstvu za 2021/2022. godinu

Fond za mlade talente Republike Srbije otvorio je konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2021/2022. godinu. Konkurs je otvoren do 2. novembra 2020. godine.

Otvoren drugi konkursni rok za program podrške istraživanju evropskih integracija za 2021. i 2022. godinu

Otvoren je drugi rok za konkurs za dodelu grantova za sprovođenje istraživanja na temu evropskih integracija u Istorijskom arhivu Evropske unije u Firenci (HAEU), namenjen studentima postdiplomskih studija i postdoktorantima iz zemalja Višegradske grupe, Istočnog partnerstva i Zapadnog Balkana, uključujući Srbije. Program se sprovodi u saradnji Međunarodnog Višegrad fonda (IVS) i Evropskog univezitetskog instituta (EUI) čiji je HAEU deo. Tokom 2021. i 2022. godine, bIće dodeljeno ukupno 10 granotva u iznosu od 5000 evra. Prijave su moguće do 31. oktobra.

Arhiva