Навигација

Вести

Основан Национални тим за подршку стручном образовању 

Дана 24. децембра 2021. године основан је Национални тим за подршку пројектима мобилности у стручном образовању (Национални ВЕТ тим), који има за циљ да пружи адекватну подршку установама које учествују у Еразмус+ програму у погледу дефинисања начина за признавање исхода учења стечених током мобилности, примене европских алата у домену стручног образовања, као и развоја материјала који ће ученицима и наставницима олакшати учешће у пројектима мобилности.

Прочитајте више


Округли сто „Међународна мобилност у средњем стручном образовању – искуства и даљи кораци“

Национални тим за подршку пројектима мобилности у стручном образовању и Фондација Темпус одржали су 26. августа 2022. године округли сто на тему међународне мобилности у средњем стручном образовању. Овај догађај био је прилика да се из целе Србије окупе представници средњих стручних школа које спроводе пројекте мобилности и да размене искуства.

Прочитајте више


Састанак представника заједница и удружења средњих школа

Национални тим за подршку пројектима мобилности у стручном образовању, у сарадњи са Фондацијом Темпус, одржао је 26. октобра 2022. године састанак са представницима заједница и удружења средњих школа.

Прочитајте више


Конференција „Интернационализација средњих школа“

Фондација Темпус и Национални тим за подршку пројектима мобилности организовали су 16. децембра 2022. године у Београду конференцију на тему интернационализације средњих школа.

Прочитајте више


Семинари одржани под окриљем Националног тима у 2022. години

У сарадњи са Фондацијом Темпус, чланови Националног тима за подршку пројектима мобилности у стручном образовању припремили су програм семинара под називом „Дефинисање квалитетних исхода учења као предуслов за планирање међународне мобилности у средњем стручном образовању“. Семинар је акредитовао Завод за унапређивање образовања и васпитања и носи осам бодова. Општи циљ је упознавање полазника са процесом дефинисања квалитетних исхода учења на основу утврђених специфичних компетенција за одређени стручни профил, а у склопу припрема за подношење пријава за учешће у пројектима мобилности у оквиру програма Еразмус+ и њихово успешно спровођење по завршетку процеса селекције.

Прочитајте више


Конференција „Микрокреденцијали и зелена транзиција“

Национални тим за подршку пројектима мобилности у стручном обраазовању и Фондација Темпус су организовали конференцију са темом „Микрокреденцијали и зелена транзиција“, која је одржана у Београду, 12. децембра 2023. године, у Конгресном центру „Еnvoy. Конференција је била намењена наставном и ненаставном особљу средњих стручних школа, гимназија и високошколских установа, као и другим лицима заинтересованим за ову тему.

Прочитајте више


Српско-јерменски вебинар о пројектима изградње капацитета у области стручног образовања и обука

На дневном реду чланова Националног тима за подршку пројектима мобилности у стручном образовању у 2023. години нашао се и вебинар на тему пројеката изградње капацитета у области стручног образовања и обука − Building Bridges: Serbian-Armenian VET Networking Event. Вебинар је одржан 20. децембра у сарадњи са Националном канцеларијом за програм Еразмус+ Републике Јерменије.

Прочитајте више


Семинари одржани под окриљем Националног тима у 2023. години

Од 2022. године чланови Националног тима за подршку пројектима мобилности у стручном образовању у сарадњи са Фондацијом Темпус одржавају семинар под називом „Дефинисање квалитетних исхода учења као предуслов за планирање међународне мобилности у средњем стручном образовању“. Семинар је акредитовао Завод за унапређивање образовања и васпитања и носи 8 бодова. Његов општи циљ је упознавање полазника са процесом дефинисања квалитетних исхода учења на основу утврђених специфичних компетенција за одређени стручни профил, а у склопу припрема за подношење пријава за учешће у пројектима мобилности у оквиру програма Еразмус+ и њихово успешно спровођење по завршетку процеса селекције.

Прочитајте више