Навигација

Установе

Факултет

НазивГрад

Факултет техничких наука у Чачку

Чачак
Чачак

Правни факултет

Крагујевац
Крагујевац

Факултет медицинских наука

Крагујевац
Крагујевац

Агрономски факултет у Чачку

Чачак
Чачак

Филолошко-уметнички факултет

Крагујевац
Крагујевац

Технолошки факултет

Лесковац
Лесковац

Факултет за физичку хемију

Београд
Београд

Физички факултет

Београд
Београд

Педагошки факултет

Врање
Врање

Педагошки факултет

Сомбор
Сомбор

Педагошки факултет у Ужицу

Ужице
Ужице

Учитељски факултет

Лепосавић
Лепосавић

Учитељски факултет

Београд
Београд

Факултет педагошких наука

Јагодина
Јагодина

Географски факултет

Београд
Београд

Академија уметности у Београду

Београд
Београд

Факултет за менаџмент

Зајечар
Зајечар

Факултет за пословне студије

Београд
Београд

Природно математички факултет

Ниш
Ниш

Факултет за међународну економију

Београд
Београд

Факултет спорта и физичког васпитања

Ниш
Ниш

Правни факултет за привреду и правосуђе

Нови Сад
Нови Сад

Факултет за економију и инжењерски менаџмент

Нови Сад
Нови Сад

Факултет за менаџмент

Сремски Карловци
Сремски Карловци

Факултет техничких наука

Косовска Митровица
Косовска Митровица