Навигација

Конференција „Микрокреденцијали и зелена транзиција“

Национални тим за подршку пројектима мобилности у стручном образовању и Фондација Темпус организовали су конференцију на тему „Микрокреденцијали и зелена транзиција“, која је одржана у Београду, 12. децембра 2023. године, у Конгресном центру „Еnvoy. Конференција је била намењена наставном и ненаставном особљу средњих стручних школа, гимназија и високошколских установа, као и другим лицима заинтересованим за ову тему.

Циљ конференције је био да представи микрокреденцијале и повеже их са стручним образовањем и зеленом транзицијом. Учесници су имали прилику да сазнају више о овој врсти квалификација из излагања страних и домаћих стручњака и панел-дискусије на тему развоја микрокреденцијала у Србији.

Анастасиа Пулиу из Европског центра за развој стручног образовања (CEDEFOP) говорила је о микрокреденцијалима у стручном образовању и учењу за тржиште рада из перспективе Европске уније. Марио Вучић из Агенција за струковно образовање и образовање одраслих приказао је како су микроквалификације уведене у образовни систем Републике Хрватске. Др Синиша Ђурашевић са Биолошког факултета у Београду представио је пројекат Развој смерница за примену микрокреденцијала у високом образовању, док су Синиша Којић и Александра Митровић из Средње стручне школе из Крагујевца говорили о пројекту Микроквалификације и јачање капацитета стручног образовања и оспособљавања.

Панел-дискусију о развоју микрокреденцијала у Србији отворила је Софија Каралић из Агенције за квалификације, координаторка за подршку секторском већу, након чега су јој се придружили Мирјана Милановић из Сектора за средње образовање и васпитање и образовање одраслих у Министарству просвете, Зорица Ђоковић, чланица Националног тима и директорка Техничке школе „Дрво-арт“ из Београда, и Горан Станковић, члан Националног тима и директор Техничке школе из Зајечара.

На крају догађаја представљен је и документ Приручник за израду и спровођење стратегије интернационализације у средњем образовању који су припремили чланови Националног тима, а који може да се преузме на овој страници.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/272/1.JPG