Навигација

Установе

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Академија струковних студија косовско метохијска - Одсек Пећ - Лепосавић

Лепосавић
Лепосавић

Академија струковних студија Шумадија - Одсек Аранђеловац

Аранђеловац
Аранђеловац

Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам

Шабац
Шабац

Академија струковних студија косовско метохијска - Одсек Звечан

Звечан
Звечан

Академија струковних студија Шумадија - Одсек Трстеник

Трстеник
Трстеник

Академија струковних студија Јужна Србија - Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац

Бујановац (привремено седиште)
Бујановац

Академија струковних студија Београд - Одсек висока хотелијерска школа струковних студија

Београд
Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Београд
Београд

Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Београд
Београд

Академија струковних студија Јужна Србија - Одсек Висока пословна школа Лесковац

Лесковац
Лесковац

Академија струковних студија косовско метохијска - Одсек Урошевац - Лепосавић

Лепосавић
Лепосавић

Академија струковних студија Западна Србија - Одсек Ваљево

Ваљево
Ваљево

Академија струковних студија Западна Србија - Одсек Ужице

Ужице
Ужице

Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање

аkademija-tehnicko-vaspitackih-strukovnih-studija-nis
Врање

Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче

Шабац
Шабац

Одсек Висока грађевинско-геодетска школа

Београд
Београд

Академија васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац - Одсек Ћуприја

Ћуприја
Ћуприја

Висока школа за пословну економију и предузетништво - jeдиница ван седишта, Лозница

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Лозница
Лозница

Висока школа струковних студија - Интернационални центар за професионалне студије - ИЦЕПС, Београд - јединица ван седишта Нови Сад

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Нови Сад
Нови Сад

Висока школа струковних студија - Интернационални центар за професионалне студије - ИЦЕПС, Београд - јединица ван седишта Вршац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Вршац
Вршац

Висока школа струковних студија - Интернационални центар за професионалне студије - ИЦЕПС - јединица ван седишта Краљево

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Краљево
Краљево

Академија васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац - Одсек Алексинац

Алексинац
Алексинац

Академија струковних студија Београд - Одсек висока здравствена школа

Београд
Београд

Академија струковних студија Београд - Одсек висока туристичка школа

Нови Београд
Београд

Академија струковних студија Јужна Србија - Одсек за технолошко уметничке студије

Лесковац
Лесковац