Навигација

Установе

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Висока економска школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Крагујевац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Крагујевац
Крагујевац

Висока економска школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Краљево

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Краљево
Краљево

Висока пољопривредна школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Смедеревска Паланка

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Смедеревска Паланка
Смедеревска Паланка

Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Рековац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Рековац
Рековац

Висока пословна школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Димитровград

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Димитровград
Димитровград

Висока пословна школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Јагодина

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Јагодина
Јагодина

Висока пословно-техничка школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Крагујевац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Крагујевaц
Крагујевац

Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент - jeдиница ван седишта, Јагодина

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Јагодина
Јагодина

Висока техничка школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Ваљево

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Ваљево
Ваљево

Висока техничка школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Ниш

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Ниш
Ниш

Висока техничка школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Нови Сад

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Нови Сад
Нови Сад

Висока техничка школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Параћин

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Параћин
Параћин

Висока техничко-машинска школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Бор

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Бор
Бор

Висока техничко-машинска школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Тутин

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Тутин
Тутин

Висока школа за пословну економију и предузетништво - jeдиница ван седишта, Јагодина

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Јагодина
Јагодина

Висока школа за пословну економију и предузетништво - jeдиница ван седишта, Лозница

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Лозница
Лозница

Висока школа за пословну економију и предузетништво - jeдиница ван седишта, Чачак

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Чачак
Чачак

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „СИРМИЈУМ“ - jeдиница ван седишта, Чачак

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Чачак
Чачак

Висока школа техничких струковних студија у Чачку - jeдиница ван седишта, Лазаревац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Лазаревац
Лапово

Економски факултет - jeдиница ван седишта, Чачак

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Чачак 
Чачак

Економски факултет, Subotica - ван седишта установе, Бујановац

Бујановац
Бујановац

Економски факултет у Суботици - jeдиница ван седишта, Нови Сад

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Нови Сад
Нови Сад

Педагошки факултет - jeдиница ван седишта, Неготин

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Неготин
Неготин

Пословни факултет у Ваљеву - jeдиница ван седишта, Шабац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Шабац
Шабац

Правни факултет - jeдиница ван седишта, Врање

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Врање 
Врање