Навигација
Матична установаАкадемија техничко-васпитачких струковних студија Ниш
ВрстаОдсек/департман/јединица
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаПчињски округ
Година оснивања1987
Акредитација

Последња акредитација: 2017. године - Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије.
Претходни циклус акредитације: 2012, 2007. године

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ СтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВОСтруковнеМастер студијеСрпски
ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ)

Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш

Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање

http://visokaskola.edu.rs
https://www.odsekvranje.akademijanis....
Филипа Филиповића 20
17500 Врање
+381(0)17/421-859
+381(0)17/404-661