Навигација
Матична установаАкадемија струковних студија Шумадија
ВрстаОдсек/департман/јединица
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаШумадијски округ
Година оснивања1960
Акредитација

Последња акредитација: 2018. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2012, 2007. године

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
ДИЗАЈН КАМЕНА И КЕРАМИКЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ТЕХНОЛОГИЈА ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ТУРИСТИЧКО ПОСЛОВАЊЕСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ)

Академија струковних студија Шумадија

Академија струковних студија Шумадија - Одсек Аранђеловац

www.vtsar.edu.rs
https://ar.asss.edu.rs
Јосифа Панчића 11
34300 Аранђеловац
+381(0)34/670-1820
+381(0)34/670-1820