Навигација

Књижевни конкурс за младе са знањем италијанског језика (Campiello Giovani)

Фондација Кампијело (Campiello) расписала је књижевни конкурс за све младе, старости од 15 до 21 године, љубитеље кратке прозе. Услов је познавање италијанског језика.

Тема конкурса је слободна, а рок за слање прича написаних на италијанском је 11. јануар 2024. године. Дужина прича је ограничена на минимум 10, а максимум 20 страна А4 формата. Сваки кандидат има право на само једну пријаву. Заједнички радови се не прихватају.

Рад треба да буде написан у одређеном фонту - Times New Roman, величина 12. Стране морају да буду нумерисане и да садрже до 25 редова текста.

Приче се достављају искључиво у дигиталном формату, без навођења имена и презимена аутора на првој страни. Детаљне инструкције о писању радова доступне су у упутству које се налази у званичном конкурсу на овом линку.

За додатне информације обратите се имејлом на адресу giovani@premiocampiello.it.