Navigacija

Književni konkurs za mlade sa znanjem italijanskog jezika (Campiello Giovani)

Fondacija Kampijelo (Campiello) raspisala je književni konkurs za sve mlade, starosti od 15 do 21 godine, ljubitelje kratke proze. Uslov je poznavanje italijanskog jezika.

Tema konkursa je slobodna, a rok za slanje priča napisanih na italijanskom je 11. januar 2024. godine. Dužina priča je ograničena na minimum 10, a maksimum 20 strana A4 formata. Svaki kandidat ima pravo na samo jednu prijavu. Zajednički radovi se ne prihvataju.

Rad treba da bude napisan u određenom fontu - Times New Roman, veličina 12. Strane moraju da budu numerisane i da sadrže do 25 redova teksta.

Priče se dostavljaju isključivo u digitalnom formatu, bez navođenja imena i prezimena autora na prvoj strani. Detaljne instrukcije o pisanju radova dostupne su u uputstvu koje se nalazi u zvaničnom konkursu na ovom linku.

Za dodatne informacije obratite se imejlom na adresu giovani@premiocampiello.it.