Навигација

Стипендије за недостајућа занимања у прoсвети

Министарство просвете сваке године додељује стипендије у циљу образовања студената високошколских установа у Републици Србији за обављање послова недостајућих занимања од нарочитог значаја за образовни систем из области математике, физике, информатике енглеског језика, српског језика и књижевности немачког језика.

Право да се пријаве на Конкурс (текст Конкурса доступан је на овом линку) за доделу студентских стипендија, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина, који су уписани први пут у текућој школској години у другу или трећу годину студија првог степена једног од доле наведених студијских програма, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису у радном односу, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 7,50 (седам и по) и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

На конкурс се могу пријавити студенти друге и треће године првог степена студија, уписани на један од следећих студијских програма:

Универзитет у Београду

 • Математички факултет: ОАС Математика, модул: Професор математике и рачунарства;
 • Филолошки факултет: ОАС Језик, књижевност, култура, модули: Енглески језик и Немачки језик, ОАС Српски језик и књижевност;
 • Физички факултет: било који студијски програм ОАС.

Универзитет у Новом Саду

 • Природно-математички факултет: ИАС двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства, ИАС мастер професор математике, ИАС мастер професор физике и остали студијски програми ОАС из области математике или физике;
 • Филозофски факултет: ОАС Језик, књижевност и култура, модули: Енглески језик и књижевност, Немачки језик и књижевност и Српски језик и књижевност, ОАС Енглески језик и књижевност, ОАС немачки језик и књижевност, ОАС Српски језик и књижевност.

Универзитет у Нишу

 • Природно-математички факултет: ОАС Математика, ОАС Рачунарске науке, ОАС Физика;
 • Филозофски факултет: ОАС Немачки језика и књижевности, ОАС Англистика, ОАС Србистика.

Универзитет у Крагујевцу

 • Природно-математички факултет: ОАС Математика, модул: Дипломирани математичар – професор математике, ОАС Информатика, модул: Дипломирани информатичар – професор информатике, ОАС Физика, модул: Дипломирани физичар – наставник физике и информатике;
 • Филолошко-уметнички факултет: ОАС Енглески језик и књижевност, ОАС Немачки језик и књижевност, ОАС Српски језик и књижевност.

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

 • Природно-математички факултет: ОАС Математика, ОАС Физика, ОАС Информатика;
 • Филозофски факултет: ОАС Енглески језик и књижевност, ОАС Српски језик и књижевност;
 • Државни универзитет у Новом Пазару – следећи студијски програми: ОАС Математика-физика, ОАС Информатика-математика, ИАС Математика, ИАС Српска књижевност и језик и ИАС Енглески језик и књижевност.

Право да се пријаве на Конкурс имају и студенти четврте године који су били корисници стипендије за студенте високошколских установа у Републици Србији који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја у школској 2022/23. години уколико испуњавају горе наведене услове из овог конкурса.

250 додељених студентских стипендија биће расподељене, по областима, на следећи начин:

 • до 70 стипендија за студенте уписане на студијске програме из области математике;
 • до 50 стипендија за студенте уписане на студијске програме из области физике;
 • до 40 стипендија за студенте уписане на студијске програме из области информатике;
 • до 40 стипендија за студенте уписане на студијске програме из области енглеског језика;
 • до 30 стипендија за студенте уписане на студијске програме из области српског језика и књижевности и
 • до 20 стипендија за студенте уписане на студијске програме из области немачког језика.

Студенти који остваре право на наведену стипендију (у даљем тексту: стипендисти) уписани на студијске програме који у свом називу немају одредницу професор или наставник одређеног предмета се обавезују да током даљег студирања из групе изборних предмета бирају предмете из области дидактике, педагогије, методике наставе и психологије.

Стипендиста се обавезују да ће, у року од две године од дипломирања, прихватити посао у школи на територији Републике Србије који им се понуди и да ће остати да ради у школи најмање онолико колико је примао ову стипендију.

У супротном, стипендиста се обавезују да ће, у целости, у двоструко дужем року од времена у којем је примао стипендију, вратити укупан износ стипендије који је примао, увећан за референтну каматну стопу Народне банке Србије и увећан за још 3%.

Уговором који стипендиста закључује са Министарством, ближе се уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.

Више информација о потребној документацији за пријаву и конкурсни обрасци доступни су на овом линку. Рок за пријављивање на конкурс је од 2. до 31. октобра 2023. године.

Слике

 • /uploads/attachment/vest/407/Untitleddd.png