Навигација

Ресурси

НазивВрстаLocation

Дом ученика средњих школа – Београд

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа – Београд има смештајни капацитет од 943 (+ 200 за дефицитарна занимања) места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средње ПТТ школе – Београд

У школској години 2015/16. Дом ученика средње ПТТ школе – Београд има смештајни капацитет од 300 места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средњих школа „Јелица Миловановић” – Београд

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа „Јелица Миловановић” – Београд има смештајни капацитет од 465 места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средњих школа – Ниш

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа – Ниш има смештајни капацитет од 309 (+ 32 за ученике са сметњама у развоју) места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средњих школа „Младост” – Алексинац

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа „Младост” – Алексинац има смештајни капацитет од 100 места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средње железничке школе – Београд

У школској години 2015/16. Дом ученика средње железничке школе – Београд има смештајни капацитет од 600 места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средњих школа – Прокупље

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа – Прокупље има смештајни капацитет од 120 (+ 20 студената) места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средњих школа – Лесковац

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа – Лесковац има смештајни капацитет од 150 (+ 130 студената) места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средњих школа – Врање

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа – Врање има смештајни капацитет од 170 (+ 120 студената) места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средњих школа – Сурдулица

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа – Сурдулица има смештајни капацитет од 100 места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средњих школа – Босилеград

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа – Босилеград има смештајни капацитет од 52 места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средњих школа – Краљево

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа – Краљево има смештајни капацитет од 320 (+ 80 студената) места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимар” – Крушевац

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимар” – Крушевац има смештајни капацитет од 115 (+ 6 ученика са сметњама у развоју) места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средњих школа – Трстеник

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа – Трстеник има смештајни капацитет од 50 (+ 24 студента) места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средњих школа – Чачак

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа – Чачак има смештајни капацитет од 122 места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средњих школа – Крагујевац

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа – Крагујевац има смештајни капацитет од 344 места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средњих школа „Јагодина” – Јагодина

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа „Јагодина” – Јагодина има смештајни капацитет од 225 (+ 106 студената) места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средњих школа – Ужице

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа – Ужице има смештајни капацитет од 152 места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средњих школа – Ивањица

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа – Ивањица има смештајни капацитет од 68 места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средњих школа – Зајечар

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа – Зајечар има смештајни капацитет од 270 места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средњих школа – Књажевац

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа – Књажевац има смештајни капацитет од 100 места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средњих школа „Срећно” – Ћуприја

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа „Срећно” – Ћуприја има смештајни капацитет од 99 места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средњих школа „Бранково коло” – Нови Сад

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа „Бранково коло” – Нови Сад има смештајни капацитет од 428 места.
Ученички/Студентски дом

Средњошколски дом – Нови Сад

У школској години 2015/16. Средњошколски дом – Нови Сад има смештајни капацитет од 200 места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина” – Зрењанин

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина” – Зрењанин има смештајни капацитет од 340 места.
Ученички/Студентски дом