Навигација

Дом ученика средњих школа – Ужице

У школској години 2015/16. Дом ученика средњих школа – Ужице има смештајни капацитет од 152 места.

адреса: ул. Ужичка pепубликa бр. 116, 31000 Ужице
веб: http://www.domucenika.rs
мејл: domucenikauzice@gmail.com
телефон: 031/552-645, 013/554-199

ВрстаУченички/Студентски дом
ГрадУжице

Извор информација:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Конкурс за упис у средњу школу