Навигација

Програми

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Подунавски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Браничевски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Поморавски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Поморавски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Поморавски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Шумадијски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

САОБРАћАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
Град Београд
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
Сремски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „22. ОКТОБАР”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Западнобачки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Западнобачки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

МАШИНСКА ШКОЛА „ПАНЧЕВО”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „САВА МУНћАН”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАџИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Средњобанатски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Средњобанатски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Севернобанатски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Севернобанатски округ
Мађарски

БАЗИЧНА И КЛИНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ

Стоматолошки факултет | Универзитет у Београду

Докторат - Академске
3 године
Град Београд
Енглески и Српски
БАЗИЧНА И КЛИНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Стоматолошком факултету у Београду.

БАНКАРСКИ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Економски факултет | Универзитет у Београду

Мастер студије - Академске
1 година
Град Београд
Српски
БАНКАРСКИ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Економском факултету у Београду.

БАНКАРСТВО И БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Висока пословна школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
1 година
Јужнобачки округ
Српски
БАНКАРСТВО И БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ је једногодишњи програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду.