Навигација

Програми

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА УБ

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Колубарски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Колубарски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ АХИЛИЈЕ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Подунавски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Подунавски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Браничевски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Поморавски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Поморавски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Поморавски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Шумадијски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

САОБРАћАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
Град Београд
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
Сремски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „22. ОКТОБАР”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Западнобачки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Западнобачки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

МАШИНСКА ШКОЛА „ПАНЧЕВО”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „САВА МУНћАН”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски