Навигација
Матична установаУниверзитет у Београду
ВрстаФакултет
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаГрад Београд
Година оснивања1937
Акредитација

Последња акредитација: 2014. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2009. године

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКААкадемскеОсновне студије3 годинеСрпски
ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКААкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
БАНКАРСКИ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ ЕНЕРГЕТИКЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПОЛИТИКААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
КВАНТИТАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески
МАКРОЕКОНОМИЈА ПРИВРЕДА У ТРАНЗИЦИЈИАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски и Француски
МЕЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЕКОНОМИЈААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
СТАТИСТИКААкадемскеДокторат3 годинеСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Универзитет у Београду

Економски факултет

www.ekof.bg.ac.rs
Каменичка улица 6
11000 Београд
+381(0)11/30-21-222
  • Facebook 6cb815ccc86a3a72a235d6529a6cd8516771bcb850edd1e308f02a70e0280d4d
  • Twitter fe2b496fcece2b5ba156835c1b5ca165d2a598ecca29ee9bbaeab39344c9cb1b