Навигација

Програми

MEХАТРОНИЧАР ЗА РАКЕТНЕ СИСТЕМЕ

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски
дуално образовање

Test-program

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И ЕКОНОМИЈУ ,,УТЕ“

Средња школа - Струковне
1 година
Нишавски округ
Српски
Test-program

АВИО-ТЕХНИЧАР

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски
дуално образовање

АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ВАЗДУХОПЛОВ И МОТОР

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски
дуално образовање

АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВА

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски
дуално образовање

АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРО ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВА

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски
дуално образовање

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Косовски округ
Српски

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЈА СТАНИМИРОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Борски округ
Српски

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Шумадијски округ
Српски

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗЕМУН

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Српски

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Севернобанатски округ
Српски

АРАНЖЕР

ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Мачвански округ
Српски

АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ

ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ

ТРГОВАЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРАГИ ПОПОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Сремски округ
Српски

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАИЛО ПЕТРОВИћ АЛАС”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Косовскомитровачки округ
Српски

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НЕИМАР”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски