Навигација
ВрстаСредња школа
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаГрад Београд
Акредитација

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
MEХАТРОНИЧАР ЗА РАДАРСКЕ СИСТЕМЕСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
MEХАТРОНИЧАР ЗА РАКЕТНЕ СИСТЕМЕСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
АВИО-ТЕХНИЧАРСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ВАЗДУХОПЛОВ И МОТОРСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВАСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРО ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВАСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
МЕХАТРОНИЧАР ЗА ТРАНСПОРТНЕ СИСТЕМЕ АЕРОДРОМАСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈАСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈАСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеЕнглески и Српски
ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА СПАСАВАЊЕСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски

Извор информација: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА

http://vakademija.edu.rs
БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИћА 2, СТАРИ ГРАД – БЕОГРАД
11000 Београд
011/218-2944