Навигација

Установе

Факултет

НазивГрад

Правни факултет

Крагујевац
Крагујевац

Факултет медицинских наука

Крагујевац
Крагујевац

Агрономски факултет у Чачку

Чачак
Чачак

Филолошко-уметнички факултет

Крагујевац
Крагујевац

Технолошки факултет

Лесковац
Лесковац

Факултет за физичку хемију

Београд
Београд

Физички факултет

Београд
Београд

Педагошки факултет

Врање
Врање

Педагошки факултет

Сомбор
Сомбор

Учитељски факултет

Београд
Београд

Учитељски факултет

Лепосавић
Лепосавић

Учитељски факултет у Ужицу

Ужице
Ужице

Факултет за инжењерски интернационални менаџмент

Београд
Београд

Факултет педагошких наука

Јагодина
Јагодина

Географски факултет

Београд
Београд

Академија уметности у Београду

Београд
Београд

Факултет за менаџмент

Зајечар
Зајечар

Факултет за пословне студије

Београд
Београд

Природно математички факултет

Ниш
Ниш

Факултет за међународну економију

Београд
Београд

Факултет спорта и физичког васпитања

Ниш
Ниш

Правни факултет за привреду и правосуђе

Нови Сад
Нови Сад

Факултет за европски бизнис и маркетинг

Београд
Београд

Факултет за економију и инжењерски менаџмент

Нови Сад
Нови Сад

Факултет за економију, финансије и администрацију

Београд
Београд