Навигација
Матична установаУниверзитет у Новом Саду
ВрстаФакултет
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаЗападнобачки округ
Година оснивања1993
Акредитација

Последња акредитација: 2020. године - Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије.

Претходни циклуси акредитације: 2013, 2009. године.

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
ДИГИТАЛНО ОБРАЗОВАЊЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДИПЛОМИРАНИ БИБЛИОТЕКАР - ИНФОРМАТИЧАРАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДИПЛОМИРАНИ УЧИТЕЉАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДИГИТАЛНО ОБРАЗОВАЊЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МАСТЕР БИБЛИОТЕКАР-ИНФОРМАТИЧАРАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МАСТЕР ВАСПИТАЧАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МАСТЕР УЧИТЕЉАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
БИБЛИОТЕКАРСТВОАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕАкадемскеДокторат3 годинеСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Универзитет у Новом Саду

Педагошки факултет

www.pef.uns.ac.rs
Подгоричка 4
25000 Сомбор
+381(0)25/22-030