Навигација

Установе

Факултет

НазивГрад

Академија уметности

Нови Сад
Нови Сад

Грађевински факултет

Суботица
Суботица

Технички факултет „Михајло Пупин“

Зрењанин
Зрењанин

Факултет спорта и физичког васпитања

Нови Сад
Нови Сад

Факултет безбедности

Београд
Београд

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Београд
Београд

Факултет техничких наука у Чачку

Чачак
Чачак

Правни факултет

Крагујевац
Крагујевац

Факултет медицинских наука

Крагујевац
Крагујевац

Агрономски факултет у Чачку

Чачак
Чачак

Филолошко-уметнички факултет

Крагујевац
Крагујевац

Технолошки факултет

Лесковац
Лесковац

Факултет за физичку хемију

Београд
Београд

Физички факултет

Београд
Београд

Педагошки факултет

Сомбор
Сомбор

Педагошки факултет

Врање
Врање

Учитељски факултет

Лепосавић
Лепосавић

Учитељски факултет

Београд
Београд

Учитељски факултет у Ужицу

Ужице
Ужице

Факултет за инжењерски интернационални менаџмент

Београд
Београд

Факултет педагошких наука

Јагодина
Јагодина

Географски факултет

Београд
Београд

Академија уметности у Београду

Београд
Београд

Факултет за менаџмент

Зајечар
Зајечар

Факултет за пословне студије

Београд
Београд