Navigacija

Izvori informacija

U procesu prikupljanja podataka koji su predstavljeni u okviru baze obrazovnih mogućnosti, posebna pažnja je vođena da svi podaci dolaze iz zvaničnih izvora i da budu verifikovani.

Stoga su podaci o srednjim školama, obrazovnim profilima i smerovima i srodne informacije u vezi sa preduniverzitetskim obrazovanjem preuzete od Ministarstva prosvete pre svega sa Portala otvorenih podataka, ali su korišćeni i podaci o upisu u srednju školu.

Podaci o akreditovanim visokoškolskim ustanovama i studijskim programima su provereni u Vodiču za studente Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT). Kako bi se proširio set dostupnih podataka pri opisu visokoškolskih ustanova i njihovih studijskih programa su takođe korišćeni podaci dostupni kroz Portal otvorenih podataka, ali i podaci koje su dostavile same ustanove. Cilj nam je da objedinjavanjem različitih zvaničnih izvora podataka, omogućavanjem lakše pretrage i upoređivanja omogućimo objektivno i nepristrasno informisanje svih zainteresovanih pojedinaca o obrazovnim mogućnostima u Republici Srbiji.

Osnovu za opise obrazovnog sistema čini pregled obrazovnog sistema u Republici Srbiji koji je izradila nacionalna jedinica Eurydice mreže i uz čiju saglasnost su delovi navedenih tekstova preuzeti i adaptirani.

Korišćene su fotografije koje su dostavljene od strane ustanova ili fotografije iz interne arhive Fondacije Tempus. Takođe, u određenom broju slučajeva korišćene su fotografije i ilustracije StockUnlimited.

Predstavljeni logotipi, robne marke, grbovi i slični simboli su vlasništvo odgovarajućih ustanova ili ogranizacija i korišćeni su isključivo u svrhu informisanja javnosti.

Svi ovlašćeni predstavnici ustanova koje su predstavljene u bazi mogu zatražiti izmenu ili ispravku podataka o svojim ustanovama putem e-pošte: portal-obrazovanje@tempus.ac.rs.