Navigacija

Seminari održani pod okriljem Nacionalnog tima u 2023. godini

Od 2022. godine članovi Nacionalnog tima za podršku projektima mobilnosti u stručnom obrazovanju u saradnji sa Fondacijom Tempus održavaju seminar pod nazivom „Definisanje kvalitetnih ishoda učenja kao preduslov za planiranje međunarodne mobilnosti u srednjem stručnom obrazovanju“. Seminar je akreditovao Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i nosi 8 bodova. Njegov opšti cilj je upoznavanje polaznika sa procesom definisanja kvalitetnih ishoda učenja na osnovu utvrđenih specifičnih kompetencija za određeni stručni profil, a u sklopu priprema za podnošenje prijava za učešće u projektima mobilnosti u okviru programa Erazmus+ i njihovo uspešno sprovođenje po završetku procesa selekcije.

U toku 2023. godine članovi Nacionalnog tima održali su četiri seminara pod nazivom „Definisanje kvalitetnih ishoda učenja kao preduslov za planiranje međunarodne mobilnosti u srednjem stručnom obrazovanju“ – u Požarevcu, Somboru, Nišu i Beogradu. Teme seminara bile su sledeće:

  • Šta su ishodi učenja;
  • Međunarodna mobilnost (nalaženje partnera, formulisanje ciljeva i ishoda učenja);
  • Definisanje ishoda učenja;
  • Predstavljanje ugovora o učenju (Learning Agreement);
  • Popunjavanje ugovora o učenju (Learning Agreement);
  • Priznavanje ocena nakon mobilnosti.

Prosečna ocena seminara iznosi 3,92/4, što izuzetno pozitivno govori o aktivnostima na ovim događajima i korisnosti za polaznike, kojih je u 2023. bilo ukupno 80.

Održavanje seminara planirano je i u 2024. godini u različitim gradovima širom Srbije. Zainteresovani za učešće mogu da prate odeljak Vesti na veb-sajtu Fondacije Tempus ili da se prijave na mejling-listu ove organizacije kako bi po objavljivanju obaveštenja o održavanju ovih i drugih događaja koji su u vezi sa programom Erazmus+ mogli o tome da dobijaju informacije putem elektronske pošte.

Za dodatne informacije možete da se obratite Sektoru za opšte, stručno i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus putem adrese schools-vet@tempus.ac.rs.