Navigacija

Info centar

Informativni centar Fondacije Tempus građanima pruža sve vrste informacija o obrazovanju u Srbiji i Evropi, mogućnostima za pojedince i institucije u okviru programa Erazmus+ i CEEPUS i aktivnostima Fondacije.

Info centar je dostupan građanima svakog radnog dana od 9 do 17 časova na Terazijama br. 39 (I sprat), bez potrebe prethodnog zakazivanja, kao i putem telefona 011-3342-430 (opcija 1) i e-pošte info@tempus.ac.rs.

Zainteresovani pojedinci (učenici, studenti, mladi, njihovi roditelji i drugi) između ostalog, mogu da dobiju informacije o mogućnostima za stipendiranu mobilnost (razmene), volonterske programe i omladinske razmene. Zainteresovani za karijerno vođenje i savetovanje mogu da se upoznaju sa neophodnim resursima i dobiju informativni materijal iz ove oblasti, kao i da se informišu o važnim aspektima pri izboru zanimanja ili upisu škole/fakulteta.

Škole, predškolske i visokoškolske ustanove, omladinske organizacije, udruženja i druge institucije zainteresovane za najveći program Evropske unije – Erazmus+ u Info centru mogu da čuju opšte informacije o programu, procedurama, kao i rokovima za podnošenje projektnih prijava.

Info centar je mesto i za informisanje o evropskim mrežama, portalima i platformama – eTwinning, EPALE, Europass, Euroguidance, Eurodesk, Eurydice – kao i srednjoevropskom programu za razmenu studenata i profesora – CEEPUS.

Pojedinci iz svih sfera obrazovanja i rada sa mladima u Info centru mogu da se informišu o aktivnostima Fondacije Tempus: konferencijama, seminarima, obukama, vebinarima, info danima itd.

U sklopu rada Info centra poseban paket usluga za informisanje na raspolaganju je stranim studenatima koji borave na mobilnosti u Republici Srbiji.

Svakog meseca, Info centar organizuje i učestvuje u nizu aktivnosti, poput vebinara, prezentacija, radionica, info sesija, sajmova i slično, čiji je raspored svim zainteresovanim pojedincima i predstavnicima organizacija i ustanova dostupan u mesečnom programu aktivnosti Info centra. 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/127/IC_vertikalni.png