Navigacija

Upis

Ministarstvo prosvete Republike Srbije kreiralo je portal ”Moja srednja škola” na kom se mogu pronaći detaljne informacije o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2023/2024. godini. Reč je o upisu u srednje škole čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Termini završnih ispita za učenike osnovnih škola

U školskoj 2022/2023. godini, završni ispit se polaže u junskom roku, i to 21, 22. i 23. juna 2023. godine, dok odrasli koji stiču osnovno obrazovanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje obrazovanje odraslih, završni ispit polažu 21. juna 2023. godine. Izuzetno, učenici koji iz opravdanih razloga ne pristupe polaganju završnog ispita u junskom roku, mogu obaviti završni ispit u avgustovskom roku, uz sprovođenje iste procedure kao u junskom roku.

Učenici polažu završni ispit rešavanjem zadataka u okviru tri testa: iz predmeta Srpski jezik i književnost, odnosno maternji jezik i književnost, iz predmeta Matematika i iz jednog od pet predmeta koji učenik izabere sa liste nastavnih predmeta iz prirodnih i društvenih nauka: Biologija, Geografija, Istorija, Fizika i Hemija. Učenici osmog razreda se najkasnije do 30. decembra izjašnjavaju pisanim putem u školi ili elektronski na ovom portalu u srednju školu iz kojeg će predmeta, od pet ponuđenih, raditi treći test.

Bodovanje

Nakon objavljivanja konačnih rezultata završnog ispita, svaki kandidat za upis u srednju školu može izračunati koliko bodova je ostvario. Maksimalan broj bodova je 100 i dobija se na osnovu uspeha u osnovnoj školi i rezultata završnog ispita. Uz to, vrednuju se i rezultati postignuti na republičkim i međunarodnim takmičenjima iz Kalendara takmičenja i smotri učenika osnovnih škola, ostvareni u osmom razredu, ili u sedmom razredu (u izuzetnim slučajevima).

Bodovanje na osnovu uspeha iz osnovne škole vrši se prema sledećem obrascu:

 

Uspeh iz VI razreda (maks. 5,00)

h4

Maks. 20

Uspeh iz VII razreda (maks. 5,00)

h4

Maks. 20

Uspeh iz VIII razreda (maks. 5,00)

h4

Maks. 20

Ukupno (zaokružiti na dve decimale)

Maks. 60

 

Učenik može da ostvari najviše 14 bodova na zadacima iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, najviše 14 bodova na zadacima iz matematike i ukupno najviše 12 bodova na zadacima iz prirodnih i društvenih nauka: biologija, geografija, istorija, fizika i hemija.

Upis kandidata koji polažu prijemni ispit

Specijalizovani obrazovni profili je opšti naziv za sve obrazovne profile za čiji upis je potrebno ispunjenje dodatnih uslova, odnosno polaganje prijemnih ispita radi provere izuzetnih, odnosno posebnih sposobnosti i sklonosti.

Specijalizovani profili su:

  • umetnički profili i škole za talente (muzičke, baletske i umetničke škole likovne oblasti)
  • profili za učenike sa posebnim sposobnostima (za filološke nauke, za sport, za matematiku, fiziku, računarstvo i informatiku, biologiju i hemiju, istoriju i geografiju, za scensku i audio-vizuelnu umetnost)
  • obrazovne profile u kojima se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku

Izvodi iz pravilnika sa detaljnim opisom prijemnog ispita će uskoro biti istaknuti na portalu ”Moja srednja škola za sve specijalizovane profile.

Prijemni ispiti se polažu pre završnog ispita, u periodu od 12. do 21. 05. 2023. godine, u odgovarajućoj školi, odnosno drugoj ustanovi koju odredi Ministarstvo.
Da bi kandidat pristupio polaganju prijemnog ispita, potrebno je da popuni odgovarajuću prijavu za polaganje prijemnog ispita. Prijava se vrši u periodu definisanom kalendarom na portalu ”Moja srednja škola” ili neposredno u srednjoj školi u kojoj se polaže prijemni ispit ili u matičnoj osnovnoj školi.

Na prijemnom ispitu proveravaju se odgovarajuća znanja stečena u prethodnom obrazovanju i posebne sposobnosti kandidata koje su neophodne za određenu školu, odnosno obrazovni profil. Kandidati koji su položili prijemni ispit rangiraju se prema ukupnom broju bodova koje imaju po svim osnovama koje se vrednuju za upis u odgovarajuću srednju školu, odnosno obrazovni profil.

Više informacija

Bliži uslovi upisa navedeni su u Konkursu za upis učenika u prvi razred srednje škole (u izradi) i u Pravilniku o upisu učenika u srednju školu.