Navigacija

O portalu Obrazovanje

Cilj baze obrazovnih mogućnosti je da Vam omogući pouzdano i objektivno informisanje o obrazovnom sistemu u Republici Srbiji. Želimo da na jednom mestu, na lako pretraživ način, dobijete sve potrebne informacije u vezi sa obrazovanjem, a posebno one neophodne pri donošenju odluke o nastavku školovanja.

Za buduće brucoše i studente

Pronađite i uporedite sve akreditovane ustanove i programe, uz dostupne direktne linkove ka sajtovima tih visokoškolskih institucija gde se mogu naći dodatni podaci i gde se može proveriti procedura upisa. Saznajte za koje stipendije možete konkurisati, kako za studije u našoj zemlji, tako i za razmene ili celokupne studije u inostranstvu. Upoznajte se sa lokacijama domova i drugim resursima koji vam mogu koristiti tokom studija.


Izbor srednje škole

Ako upravo donosite odluku o izboru srednje škole, na ovom sajtu jednostavno pretražite sve srednje škole u Srbiji, njihove obrazovne profile, saznajte na kojim jezicima se nastava izvodi i koji učenički domovi su vam na raspolaganju. 


Lako pretraživanje – objektivne informacije

Sve pretrage možete izvoditi po većem broju kriterijuma, tako da ćete u nekoliko klikova pronaći upravo ono što ste tražili. Lako ćete pronaći program koji pripada određenoj oblasti, tipu studija, u određenom gradu ili regionu, kao i na odgovarajućem jeziku. Vrlo je bitno napomenuti da su sve informacije proverene i preuzete isključivo iz zvaničnih izvora i bez mogućnosti bilo kakvog komercijalnog oglašavanja i promocije tako da garantuju objektivno i nepristrasno informisanje. Informacije se redovno ažuriraju u skladu sa podacima Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), pa je time osigurano da se u bazi ne nalaze oni programi koji nisu akreditovani, ili one institucije ili njihova isturena odeljenja koja ne ispunjavaju uslove za rad ili nemaju akreditaciju.

Aktivnosti podrške

Svi zainteresovani se mogu informisati i dobiti odgovore na pitanja u vezi sa nastavkom školovanja i direktnim putem, učešćem u nekoj od aktivnosti podrške učenicima završnih razreda, poput vebinara, radionica i individualnih konsultacija. Više o aktivnostima podrške i mogućnosti učešća saznajte na ovoj stranici