Navigacija

Srpsko-jermenski vebinar o projektima izgradnje kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Na dnevnom redu članova Nacionalnog tima za podršku projektima mobilnosti u stručnom obrazovanju u 2023. godini našao se i vebinar na temu projekata izgradnje kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja i obuka − Building Bridges: Serbian-Armenian VET Networking Event. Vebinar je održan 20. decembra u saradnji sa Nacionalnom kancelarijom za program Erazmus+ Republike Jermenije.

Cilj vebinara bio je uspostavljanje kontakata između ustanova iz Srbije i Jermenije koje su aktivne u oblasti stručnog obrazovanja i obuka radi zajedničkog rada na pripremi i sprovođenju projekata izgradnje kapaciteta.

Projekti izgradnje kapaciteta su projekti u okviru programa Erazmus+ koji podrazumevaju saradnju organizacija aktivnih u oblasti stručnog obrazovanja i obuka iz država članica Evropske unije i trećih zemalja pridruženih Programu (kao što je Srbija) i trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu (poput Jermenije). Opšti cilj im je da, kao pokretač održivog društveno-ekonomskog razvoja, podrže relevantnost, dostupnost i odziv institucija i sistema stručnog obrazovanja i obuka u trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu (više informacija o ovoj vrsti projekata dostupno je na ovoj stranici).

Nakon uvodnih obraćanja i prezentacija o sektoru stručnog obrazovanja i obuka u Srbiji i Jermeniji, kao i prezentacije o samim projektima izgradnje kapaciteta, određeni broj učesnika iz obe zemlje ukratko je predstavio rad svojih ustanova, nakon čega je usledila diskusija o mogućnostima za saradnju.

Više informacija o ovom događaju dostupno je na veb-sajtu Nacionalne kancelarije za program Erazmus+ Republike Jermenije, gde može da se vidi spisak ustanova koje su se predstavile, kao i da se pristupi korišćenim prezentacijama i video-snimku događaja.