Navigacija

Završni ispit

Na kraju 8. razreda učenici polažu završni ispit (mala matura) da bi završili osnovnu školu.

Završni ispit procenjuje kompetencije stečene u osnovnoj školi i sastoji se od tri testa:

  • maternji jezik,
  • matematika i
  • kombinovani test (prirodne i društvene nauke).

Konačni rezultati ispita su, zajedno sa prosečnom ocenom učenika, potrebni za upis u srednju školu, u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju.

Drugi cilj završnog ispita je da proceni kvalitet rada škole i nastavnika, kao i trenutni status i napredak obrazovnog sistema. Svaka škola dobija izveštaj o rezultatima završnog ispita, koji se mogu koristiti za analizu povezanosti između tih rezultata i ocena učenika, za poređenje sa drugim školama, kao i za spoljašnju evaluaciju.

Prijemni ispiti

Učenici koji žele da se upišu u posebne gimnazije (npr. matematičke ili filološke gimnazije) ili umetničke škole (npr. muzičke ili baletske škole) su dužni da polažu posebne prijemne ispite koji testiraju znanje i sposobnosti relevantne za željenu školu.