Navigacija

Osnovan Nacionalni tim za podršku stručnom obrazovanju

Dana 24. decembra 2021. godine osnovan je Nacionalni tim za podršku projektima mobilnosti u stručnom obrazovanju (Nacionalni VET tim), čije članove čine predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i profesori srednjih stručnih škola na teritoriji Republike Srbije koje su ostvarile zapažene rezultate u Erazmus+ projektima.

Na prvom sastanku održanom 26. januara ove godine, za predsednika Nacionalnog VET tima izabran je g. Radovan Živković, rukovodilac grupe za stručno obrazovanje i vaspitanje u okviru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Tim je osnovan na inicijativu Evropske komisije, a uz podršku Fondacije Tempus, i do sada je organizovao šest sastanaka, jednu studijsku posetu Nacionalnoj agenciji u Portugaliji, izradio Priručnik za tehničko sprovođenje Erazmus+ projekata mobilnosti za škole i predškolske ustanove, koji ima za cilj da svim korisnicima olakša realizaciju ove vrste projekata, i aktivno radi na nacrtu dokumenta Priznavanje ishoda učenja ostvarenih tokom mobilnosti (u trajanju do mesec dana), koji definiše model za priznavanje ocena koje su učenici stekli tokom mobilnosti.

Nacionalni VET tim planira da uz podršku Fondacije Tempus u narednom periodu organizuje sastanke i radionice na kojima će se škole na teritoriji Republike Srbije detaljnije upoznati sa aktivnostima Nacionalnog VET tima, do sada izrađenim materijalima, kao i dobiti priliku da i same predlože teme koje im predstavljaju izazov.