Навигација

Стипендије Владе Републике Словачке за академску 2024/25. годину

Влада Републике Словачке обезбедила је стипендије за кандидате из Србије за основне и мастер студије за академску 2024/25. годину. Стипендије су намењене за одређене обрaзовне области које су наведене у пропозицијама конкурса. Додатне информације о додељивању стипендија доступне су на веб-сајту Министарства просвете.

Основни услови које кандидат треба да испуни:

 1. да га предложи Министарство спољних послова / Министарство просвете Републике Србије / Амбасада Републике Словачке у Београду;
 2. да је остварио академски успех током средњошколског или универзитетског образовања;
 3. да се област којом се бави (бавио) поклапа са областима које обухвата стипендија.

Напомена: За студирање на високошколским установама у Републици Словачкој, неопходно је да кандидат поседује знање словачког језика на нивоу који је одређен за жељену академску област. У сврху стицања језичких вештина, кандидатима је омогућено похађање припремног курса који организује Универзитет „Матеј Бел“ у Банској Бистрици, у трајању од десет месеци (од 2. септембра 2024. до 30. јуна 2025. године). За све изабране кандидате, курс је бесплатан.

Кандидат треба да приложи следећа документа:

 1. диплому која потврђује завршетак одређеног степена образовања и транскрипт оцена;
 2. сведочанства из сваке године средњошколског образовања;
 3. прихватно писмо високошколске установе (само они кандидати који говоре словачки);
 4. извод из матичне књиге рођених;
 5. фотографију димензија 3.5 цм х 4 цм (резолуције 350х400 за дигиталне фотографије);
 6. два писма препоруке;
 7. биографију (CV) и мотивационо писмо;
 8. копију прве стране пасоша;
 9. потписан пријавни формулар.

Напомена: Одређена документа мора да преведе званични судски тумач/преводилац на енглески, словачки, чешки, француски или шпански језик.

Више информација о појединачним документима доступно је на овом линку.

Процес пријаве чине две фазе:

 1. слање целокупне документације и пријавног формулара на имејл-адресу jelena.pazun@mpn.gov.rs до 22. маја 2024. године (потребно је да се назначи:
  За конкурс Стипендије Владе Словачке Републике за 2024/2025. годину);
 2. постављање документације на платформу Владе Републике Словачке до 30. маја 2024. године.

Сва документа која су достављена електронским путем треба да буду приложена и у оригиналу по доласку у Словачку. Без увида у оригинална докумената, исплата стипендије није могућа.

Износ стипендије се разликује од жељеног нивоа студије. Више детаља доступно је на овом линку.

За додатна питања и појашњење информација, обратите се Министарству просвете Републике Србије на адресу jelena.pazun@mpn.gov.rs. Уколико имате техничких проблема и недоумица током дигиталног дела пријаве, обратите се техничкој  подршци  на адресу helpdesk@studyabroad.sk.