Навигација

Конкурси задужбина и фондација Универзитета у Београду за стипендирање и награђивање студената и младих научних радника

Неколико задужбина и фондација у саставу Универзитета у Београду објавило је конкурсе за доделу стипендија и награда студентима Универзитета у академској 2022/2023. години. У зависности од конкретне фондације и задужбине, конкурси су намењени студентима различитих области студија, дипломираним студентима или младим научним радницима Универзитета, а могу се разликовати и други услови за пријаву, као и критеријуми избора. Рокови за пријаву истичу у току децембра ове или јануара наредне године, у зависности од конкретног конкурса.

Тренутно су доступни текстови конкурса које су расписали:

Стипендије већине фондација и задужбина о којима је реч се додељују за временски период од 10 месеци у месечном износу од 12.000 динара.

Рок, начин, услови и документација за пријаву, критеријуми селекције, као и контакти за додатне информације, детаљно су описани у Одлукама о расписивању конкурса односних фондација и задужбина на наведеним интернет страницама Универзитета у Београду.