Навигација

Нови начин бодовања завршног испита за ученике основних школа

Завршни испити за ученике основних школа одржани су од 18. до 20. јуна 2018. године, док се прелиминарни резултати очекују 22. јуна, а коначни 28. јуна 2018. године.

Од школске 2017/2018. године уведен је нови начин бодовања завршног испита за ученике основних школа.

Завршни испит подразумева три теста и то из матерњег језика, математике и комбиновани тест из природно-научних и друштвено-научних предмета (биологија, географија, историја, физика и хемија). Сваки од ових тестова бодује се са по највише 10 бодова. С обзиром да на завршном испиту ученик може да освоји највише 40 бодова, коначан број бодова израчунава се на следећи начин: 

  • број бодова освојен на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи са бројем тринаест (13) и тако добијени број дели са бројем десет (10) и заокружује на две децимале,
  • број бодова освојен на комбинованом тесту множи са бројем четрнаест (14) и тако добијени број дели са бројем десет (10) и заокружује на две децимале.

Коначан број бодова добија се сабирањем овако добијених резултата.

Ученици ће, након објављивања коначних резултата завршног испита, у основној школи попуњавати листе жељених школа и образовних профила. Први уписни круг ученика у средње школе обавиће се 9. и 10. јула 2018. године, а други 12. јула 2018.

Више информација о упису у средње школе можете пронаћи на нашој страници Упис.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/67/ucenici_upis_srednje_skole.jpg