Навигација

Стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја намењене су буџетским студентима са просечном оценом најмање 9,00 који студирају на високошколским институцијама у Србији чији је оснивач Република Србија.

Опис

За стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја могу конкурисати студенти основних студија (након завршене прве године), као и мастер и докторских студија који нису у радном односу. Стипендије су намењене буџетским студентима са просечном оценом најмање 9,00 који судирају на високошколским институцијама у Србији чији је оснивач Република Србија. Уз то, потребно је да кандидати имају држављанство и пребивалиште у Републици Србији, да нису губили ниједну годину током студија и да имају положене све испите из претходних година студија.  
Стипендије се исплаћују у 10 једнаких месечних рата. 

Институције
Програми
Врста
    Процедура пријаве

    Конкурси за ове стипендије расписују се на почетку сваке школске године (најчешће октобар). Потребна документација је дефинисана конкурсом и предаје се на матичној високошколској институцији.


    Извор информација:

    http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/