Навигација

Кредити Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Кредити Министарства просвете, науке и технолошког развоја намењени су буџетским студентима који студирају на високошколским институцијама у Србији чији је оснивач Република Србија.

Опис

За кредите Министарства просвете, науке и технолошког развоја могу конкурисати студенти основних студија (и они на првој години студија), као и мастер и докторских студија који нису у радном односу. Кредити су намењене буџетским студентима који судирају на високошколским институцијама у Србији чији је оснивач Република Србија. Уз то, потребно је да кандидати имају држављанство и пребивалиште у Републици Србији.  
Корисник студентског кредита који је током студија постигао просечну оцену најмање 8,50 и није губио ниједну годину, ослобађа се враћања исплаћеног кредита у складу са уговором о студентском кредиту.
Уколико је корисник студентског кредита током студија постигао просечну оцену најмање 7,50 и није губио ниједну годину, ослобађа се враћања половине укупног износа исплаћеног кредита у складу са уговором о студентском кредиту. 
Корисници кредита са просечном оценом мањом од 7,50 у обавези су да, по завршетку школовања, врате у целости кредит Министарству просвете, науке и технолошког развоја.  
Кредити се исплаћују у 10 једнаких месечних рата, преко високошколске установе у којој студент студира.

Институције
Програми
Врста
Процедура пријаве

Конкурси за ове кредите расписују се на почетку сваке школске године (најчешће октобар). Потребна документација је дефинисана конкурсом и предаје се на матичној високошколској институцији.


Извор информација:

http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/