Навигација

Стипендије Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта (Доситеја) за студије у иностранству

Стипендије Фонда за младе таленте - Доситеја додељују се за мастер/докторске студије на универзитетима земаља чланицa Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину (EFTA) и на водећим светским универзитетима.

Опис

Фонд за младе таленте Министарства омладине и спорта - Доситеја додељује стипендије за финансирање најбољих студената студија другог и трећег степена на универзитетима земаља чланицa Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину (EFTA) и на водећим светским универзитетима (према листи која је доступна у оквиру конкурсне документације). Студенти се за ове стипендије могу пријавити тек када су већ уписани на мастер/докторске студије на горепоменутим универзитетима и то у статусу редовног студента (full time student). Кандидати треба да буду држављани Републике Србије или да имају статус избеглице, као и пребивалиште/боравиште на територији Републике Србије, са минималном просечном оценом 8,50 и положеним свим испитима из претходних година студија, затим да нису навршили 27 година живота – за студенте студија другог степена, односно 29 година живота – за студенте студија трећег степена до датума расписивања конкурса, као и да су најмање једну годину основних академских студија завршили (положили све испите предвиђене акдредитованим студијским програмом за ту годину студија) на акредитованој високошколској установи у Републици Србији.

Институције
Програми
Врста
    Процедура пријаве

    Конкурси се расписују једном годишње и то обично током летњих месеци, пред почетак академске године. Документација је одређена конкурсом и у назначеном року предаје се Министарству омладине и спорта.


    Извор информација:

    http://www.fondzamladetalente.rs/konkurs/konkurs_eu_201314/