Навигација

CEEPUS програм

CEEPUS програм нуди стипендије за размене студената на свим нивоима студија, као и за мобилности наставног особља на универзитетима 15 земаља централне и југоисточне Европе.

Опис

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) средњоевропски је програм за размену студената и наставног особља чије је седиште у Бечу, у Аустрији. Програм нуди могућности размене студената и наставног особља у оквирима мрежа (партнерстава) које формирају високошколске институције из земаља чланица CEEPUS-a. Иако су размене првенствено осмишљене за студенте и наставно особље са неке од институција које учествују у CEEPUS мрежама (мрежна мобилност), одређена квота постоји и за апликанте који потичу с институција изван тих мрежа – тзв. freemover-i.

Институције
Програми
Врста
Процедура пријаве

Пријављује се искључиво путем CEEPUS онлајн система на www.ceepus.info, где се треба регистровати и испунити електронску пријаву. За мрежне мобилности, електронску пријаву треба испунити до 15. јуна за зимски, односно до 31. октобра за летњи семестар. За мобилност freemover-а, електронску пријаву треба испунити до 30. новембра за било који од два семестра.


Извор информација:

http://www.ceepus.info/