Навигација

Програми

ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Златиборски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА „УРОШ ПРЕДИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Средњобанатски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

СРЕДЊА ШКОЛА „ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Подунавски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА „ДР ЂОРЂЕ РАДИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Борски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Западнобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Шумадијски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Мачвански округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „4. ЈУЛИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Расински округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА „БОЖИДАР ЂОРЂЕВИћ КУКАР”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јабланички округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Мачвански округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „23. МАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Расински округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Севернобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

СРЕДЊА ШКОЛА „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Мађарски

ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

СРЕДЊА ШКОЛА „ДРАГАЧЕВО”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Моравички округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗМАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Шумадијски округ
Српски